Passages_2018-2_spread

Uitgave van De Passerel

THEMA: IN BEWEGING

PASSAGES

“SPORTEN IS VOOR MIJ ECHT EEN UITLAATKLEP!”

VAKWERK VAN TESSA

AUKINA DE BRUIN IS ONZE NIEUWE BESTUURDER BEWEGEN ALS BASISZORG FYSIOTHERAPIE ALS UITDAGING

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker