ניו-טק מגזין | פברואר 2020 | מהדורה דיגיטלית

SMART HOME & SMART CITY מוסף מיוחד

החיישנים מקושרים ומנוהלים על ידי יחידת בקרה, אשר מדווחת למערכת השליטה והבקרה הממוקמת בענן, וכן מנהלת את משלוח ההתראות לתושבים. במערכת זו, יחידת הבקרה שולטת על מספר סנסורים כמו סנסור הצפה והיא מאפשרת שליחת התראות לאחראי ברשות המקומית ואף לתושבי האזור באמצעות או אי-מייל. SMS הודעות לחירום GIS מערכות לעבודה רציפה בחירום GIS מערכת ה- מאפשרת הצגה ותחקור של מידע מרחבי (גיאוגרפי והנדסי) הנבנה ונצבר במאגרי הנתונים של הרשות ומהווה 'חלון' גיאוגרפי ויזואלי הנדסי למסדי הנתונים של הרשות גם בעת אירועי חירום ונתק תקשורתי. המערכת משמשת ככלי פשוט, נוח וזמין תמיד לצרכי איתור ואחזור מידע על בסיס גיאוגרפי ולהפקת מפות, דו''חות ומסמכים בתחומים רבים ומגוונים. בעת עתות חירום, מתבצעות בין השאר 'הצלבות' מידע בין נתוני השכבות הרלוונטיות על גבי המפה על מנת לקבל תמונת מצב מהימנה, רחבה ואפקטיבית, שתאפשר להפיץ הודעות לתושבים שמתגוררים באיזור המועד להצפה. המערכת הזאת, שמשמשת גם לנושאי מיגון והתגוננות בכל הקשור למקלטים ציבוריים על פי אזורים והפצת הנחיות לאוכלוסייה במצבים ביטחוניים באמצעות הודעות , משמשת גם במצבי חירום הקשורים SMS למזג אויר ומספקת נתונים לגבי מצב התשתיות העירוניות. היא מתריעה לגבי תשתיות שנפגעו בתחום אחריות הרשות (מים, כבישים, מדרכות, תאורה), מפקחת על מצב התברואה ומפקחת על איכות

המשכיות עסקית באמצעות חפ"ק חירום

«

אירוע חריג, התקשורת מאתר האירוע מושפעת מאוד מהגורמים הסביבתיים (עומס על רשתות הסלולאר עד כדי השבתה, , וכד') המתקן הנייד Wi - Fi זמינות מערכות מגביר את הסיכוי לקבלת איכות תקשורת טובה. המערכות הללו מבוססות על יחידת קצה ניידת הכוללת מארז מאובזר ומוקשח, הכולל את כל הנדרש להפעלה מידית. זאת, באמצעות מקור מתח נטען ואפשרויות חיבור בקישור מידי ברוחב פס המאפשר פעילות בקצב גבוה, כולל בתנאי חירום, ותקשורת אזורית מוגבלת. שיטפונות, סופות ומזג אויר קיצוני אינם כבר רק נחלתן של מדינות קרות בעולם. החורף הנוכחי מוכיח לנו שהשינויים הקיצוניים במזג האוויר עלולים להחמיר ויש להערך מבעוד מועד לחורפים הבאים ויפה שעה אחת קודם...

המים. בנוסף, היא מסוגלת להתממשק למערך הסנסורים שהוזכרו קודם לכן, ומתממשקת למערכות מידע נוספות מהן היא שואבת מידע רלוונטי שיכול לסייע.

קישור מערכות הרשות בחפ"ק חירום נייד

מזג אויר קיצוני יכול לגרום גם להתמוטטות עמודי חשמל ותקשורת ולנתק חלק מהאוכלוסיה. במקרים כאלה אנשים שנמצאים במצוקה לא יכולים להזעיק את כוחות החילוץ והדבר עלול לסכן את חייהם. על מנת להתמודד עם מקרים כאלה פותחו מערכות חפ"ק (חדר פיקוד קדמי) ניידות, שמיועדות לשמש כמערך גיבוי לתשתיות העיר, במקרי חירום חריגים, ללא תלות במיקום פיזי מוגדר מראש. מכיוון שבזמן

בחירום GIS שימוש במערכות

מזג אויר קיצוני הגורם לאסונות ולנזקים כבדים

«

«

29 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs