HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn3Række_II h5

RETTELSER

S. 17, L. 11 f. n. og L. 1 f. n. i Noten: Krogen, læs: Kragen. S. 296, L. 12: Klokkenborg, læs: Kokkenborg.

n j i i KTTEKEfl

Made with