ØsterbroForOgNu_1892

Østerbro før og nu.

L i Toppli

af

Prokurator Kr. E. Jørgensen.

KJØBENHAVN I Komm ission hos Andr. Schous Bog- & Papirhandel (Alex. Brandt) Nygade 4. Carl Andersens Bogtrykkeri. 1892 .

Made with