Kraks Vejviser 1957 gaderegister

Øverødvej

Hus-Register (Københavns Omegn)

1 1 - 1 1 8 4 - 1 2 1 6

85s Perfekt v. N Poulsen, Fruslf. f Ho.56 Rasmussen H, Rlik.slgm. f-Ho.1762 Miclielsen P Slagterm-. | Ho.2604 Schott’s C Fabl’., U-cis. ff Ho .893 2 Olesen Henry Ing. fi Ho.2667 87 Lemvigh Leo l’rok. |i IIo.2399 Olsen Børge El.install. I Ho.627 Gunsler KH Revisor J Ho.2460 Ifenning-sen Poul Oberstløjtn. I Ho.2355 Wessel S, S Ho.2707 91 Petersen A, Grønthdl. ffi Ho.398 97 Jensen E Djemi, Vognmd. JR Ho.586 99 Mathiasen L Konf.tureh. frue S Ho.1800 105 Wagner H Børstenb. I Ho.2754 133 Sørensen Elso, F rue # IJo.557 135 Hansen Borggaard, Lødningsm. I Ho.736 Søllerød Komm. Vejbelysn.,|Ho,736 137 Andersen P, Assist. I Ho.1049 U d e n n u m m e r Haveforcn. Solpletten, ff Na:.811 187A Djalund E, Syerske ffNæ.874 191 Nielsen Joh. Frue ff Næ.484 R y g a a r d • Rygaard Ariebrug, & Suenson Palle, ff Næ.140 & N».305

247 Dansk Arbejdsmands-Forb., Sølle­ rød Afd. & Jensen A Kaes. f Nie 162 247B Daghjemmet f. Søllerød Komm., ffNæ.44 249 GI. Holte Brugs-foren. & Køb- mandsf. & Malmberg Paul, Forretnf. ff Næ.70 & Næ.87 2 Søllerød Raadhus ff ★ Ho.1515 8 Brandstationen Jensen Evan, Lagerforv, ff H0.1516A Jørgensen TR, Assist. I Ho.l538A 10 Collin Otto Fotograf i Ho.109 Tangaa L Hovedag-t. ff Ho.2758 12 Holte Bio ff Ho.9 18 Holte og Omegns Brugsforen, ff Ho.363 Søllerød Sogns Sygekasse ff Ho.588 22 Andersen T Hjort Frue ff Ho.59 24 Hjorth-Olsen W Forretnf. ff Ho.2320 28 Sachs Karen Enkef. ff Ho.172 32 Kbhvns K omm unes Rekonva­ lescenthjem Rydholt ff JIo.558 & Ho.1853 36 Smith-Petersen E, Frk. ff Ho.226 40 Meulengracht JL Arkitekt ff Ho.967

Nordsjællands Mørtelrærk, Kt. ff Ho.967 42 Olsen Ejn. Kont.chef ff Ho.1534 44 Povlsen J Enkef. ff Ho.137 Sander E Adjunkt frue g Ho.1644 Sander E Lektor i Ho.1644 46 Bau Otto Wahl Gross. ff Ho.61 48 Arfelt Ellen Frue ff Ho.646 48A Johansen O Cand. pharm. ff Ho.2679 50 Kleis Hj. Kunsthdl. | heml. nr. 52 Krog A Civiling. | Ho.782 54 Johansen J, Insp. ff Ho.1122 56 Petersen J Stengade, Maskinchef ff Ho.2241 58 Branden Mog. Direktør ffHo.2073 60 Møller C, Maskinm. S Ho.1016 64 Langkilde N Direktør ffHo.1293 66 Lunøe S Lrsagf. ff Ho.1453 74 Larsen A Manufakth. ff Ho.1028 76 Nielsen JC, Ismejeri J. Ho.741 Jensen E Tobaksh. S Ho.1330 Spatzcch-Olsen O Frisør ff Ho.1390 80 Møller Aa„ Malerm. | Ho.203 82 Jørgensen J Orla, Repr. I Ho.2469 Ønskeboden Firkløveret v. Ella Ellekilde ff Ho.356

92 Øverød kommuneskole & Rydam E, Skoloinsp. ff Ho.2186 94 Rydam E Skoleinsp. ff Ho.820 86,98 Christensen P Chr. Tømrerm. I Ho.580 98i Christensen K Nørgaard, ff lfo.2556 100 Hellesee M Urmager ff Ho.1069 102 Carlsen J, Frue f Ho.647 102D Hfibenbecker Anna Enkef. ff Ho.43 104 Henningsen E Arkitekt ff IIo.720 110 Andersen A Ordblindepæd, ff Ifo.2526 Andersen L Viceskoleinsp. I Ho.2526 114 Skule B, Forv. I Ho.2299 116 Jacobsen J, Chauf. ff Ho.2869 118 Guldborg Mog. Skibsmægl. ff Ho.2901 120 Wagner Th. Skorst.fejm. | Ho.1274 122 Petei sen IT Seveim Ing.ffHo.10l5 124 Sørensen Ax. Vognmd. I Ho.396 & Ho.1125 Sørensen B Automek. ff Ho.2589' 134 Sørensen Gunnar Frugtli. 0 Ho.2056 136 Friis P Recitator ff Ho.1961

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

n

Uundværlig ved nøjagtig adressering:

N a v n e -R e g is te r

for København og Omegn

Et samlet navne-register over beboere (forretninger, privat­ personer og større institutioner) i København og Københavns om­ egn. Postdistrikt, titler og danske ordensdekorationer er anført. I________ ______ __________________ /

Made with