ניו-טק מגזין | פברואר 2018

2 0 1 8

2018

במאי 29-30 גני התערוכה, ת”א

חולם על חופשה?

בקר בתערוכה!

ניו-טק מגזינים גרופ חוגגת עשור לפעילות הכנסים והתערוכות ואתם נהנים!!

info@new-techmagazine.com ,09-7882288 : לפרטים נוספים והרשמה: טל www.new-techevents.com חופשות זוגיות באי רודוס, יוון. 4 ** בין המבקרים בתערוכה יוגרלו ההגרלה בכפוף לתקנון. התקנון יפורסם באתר ההרשמה

Made with FlippingBook flipbook maker