New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

מהכנסות יצרניות הרכב יגיעו ממכירת פיצ'רים 10% 2027 ופונקציות באמצעות עדכונים מרחוק, כבר מדגמי ואורורה לאבס Strategy Analytics כך עולה מסקר של

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

א

Vehicle Software Intelligence כמו תומכים ביצרניות הרכב ומסייעות להן להבין לעומק את התלות ההדדית הנדרשת להענקת חוויה בטוחה ואמינה. בנוסף, מאנשי המקצוע בתחום הרכב שענו 85% על הסקר מסכימים שחשוב או חשוב מאוד שתהיה אפשרות לחזות אנומליות בתוכנה, ולא רק להגיב אליהן, כדי למזער את היקפי הריקול. ממצאים אלה מדגישים גם עד כמה נחוצים פתרונות מבוססי בינה מלאכותית, המאפשרים ליצרניות להגיע לתובנות עמוקות לגבי התנהגות התוכנה. "יכולות פיתוח תוכנה של יצרניות הרכב, בין אם מתוך הארגון או מחוצה לו, חיוניות להענקת חוויית משתמש מיטבית לנהגים. בינה מלאכותית מוסיפה ערך משמעותי לאיכות תוכנת הרכב של יצרניות הרכב, על ידי הענקת תובנות עמוקות על התנהגות התוכנה והבטחה שהעדכונים מרחוק יבוצעו באופן חלק וללא זמן השבתה של הרכב" , אומר רוג'ר אורדמן, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי באורורה לאבס. בנוסף, מאחר ויצרניות הרכב החלו ליישם את תקנות הרגולציה העולמית החדשה

10% הרכב שהשתתפו בסקר צופים ש מההכנסות של יצרניות הרכב יגיעו ממכירת פיצ'רים ופונקציות באמצעות עדכוני תוכנה מרחוק, בדגמי הרכבים . מגמה זו מחזקת המשך פיתוח 2027 משנת מודלים עסקיים חדשים וערוצי הכנסה נוספים של יצרניות הרכב. הסקר השנה מציג גם התפתחות של התעשייה ביחס לשימוש בעדכוני תוכנה מצפים 40% מרחוק. מן הסקר עולה כי עדכוני תוכנה לרכב בכל 6 ל- 2 שיהיו בין שנה וכי הצרכנים שמים דגש על חווית המשתמש ועל זמן השבתת הרכב במהלך ענו כי הם לא מוכנים 70% העדכון, כאשר דקות. 10 שזמן השבתת הרכב יעלה על בהתייחס לאתגרים הנלווים לשינויים מהנשאלים ציינו כי קשה 92% בתוכנה, או קשה מאוד לקבל הבנה ברורה של התלות ההדדית בתוכנה במהלך תהליכי הפיתוח, האינטגרציה ובקרת האיכות. יצרניות הרכב יצטרכו לשתף פעולה כדי לייצר חדשנות שתאפשר להם לספק Software - Defined רכבים מבוססי תוכנה ( ), בטיחותיים ובזמן סביר. פתרונות Vehicle

ורורה לאבס, המספקת פתרונות , Vehicle Software Intelligence

מפרסמת את תוצאות הסקר השנתי שלה זו השנה השלישית, שנערך בשיתוף עם Strategy חברת הייעוץ והמחקר המובילה 200 . בסקר השתתפו מעל ל- Analytics מומחים מתעשיית הרכב העולמית. על פי הסקר, המעבר לשימוש ברכבים חשמליים ממשיך להתרחב. בשנה מהנשאלים ברכב 15% האחרונה החזיקו 38% , 2021 בשנת 11% חשמלי לעומת כ- מהנשאלים ענו כי הם מתכננים לעבור לשימוש ברכב חשמלי בשלוש השנים מתכננים לרכוש 76% הקרובות ויותר מ- רכב חשמלי בעתיד. הסקר מצביע על מגמה משמעותית נוספת ציינו שהם מוכנים 44% בקרב הצרכנים; לשלם עבור קבלת פיצ'רים ושדרוגים ,) OTA באמצעות עדכוני תוכנה מרחוק ( בתשלום חד פעמי ו/או באמצעות מנוי דולר מדי 20 יסכימו לשלם 44.4% . קבוע ענו 14% חודש עבור שירותים נוספים ו – דולר מדי חודש. 50 שיסכימו לשלם עד מאנשי המקצוע בתעשיית 62% בנוסף,

New-Tech Magazine l 50

Made with FlippingBook flipbook maker