Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

5:13 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲁϥǸⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁϥȂ Ǹⲃⲟⲗ Ǹⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ Ȉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ 5:14 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲉⲙϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲕⲟⲩϫⲁⲓ Ȉⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ Ȋϩⲟⲩⲟ ϣⲱⲡⲓ Ȉⲙⲟⲕ 5:15 ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ Ȋⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉⲧⲁϥⲑⲣⲓⲟⲩϫⲁⲓ 5:16 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩϭⲟϫⲓ Ȋⲥⲁ ⲓϒϨ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁϥⲓⲣⲓ Ȋⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 5:17 ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϣⲁ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹϯⲛⲟⲩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲉⲣϩⲱⲃ 5:18 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ Ȋϩⲟⲩⲟ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ Ȋⲥⲱϥ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ Ǹϧⲟⲑⲃⲉϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁϥⲃⲱⲗ Ȉⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉϥⲓⲣⲓ Ȉⲙⲟϥ Ȋϩⲓⲥⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲫϯ 5:19 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲉⲣ ϩⲗⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ Ǹⲫⲓⲱⲧ ⲉϥⲓⲣⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲫⲓⲱⲧ ⲣⲁ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⲓⲣⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ 5:20 ⲫⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ϥⲙⲉⲓ Ȉⲡϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉϥⲓⲣⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟϥ Ǹⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛϩⲃⲏⲟⲩȂ ⲉⲩⲟⲓ Ȋⲛⲓϣϯ Ǹⲛⲁⲓ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟϥ Ǹⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ 5:21 Ȉⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲫⲓⲱⲧ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ Ȋⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ϥⲧⲁⲛϧⲟ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⲛⲏ ⲉⲧⲉϥⲟⲩⲁϣⲟⲩ ϥⲧⲁⲛϧⲟ Ȉⲙⲱⲟⲩ 5:22 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲫⲓⲱⲧ ϥⲛⲁϯϩⲁⲡ Ǹϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲧⲏⲓϥ Ȉⲡⲓϣⲏⲣⲓ 5:23 ϩⲓⲛⲁ ⲛȖⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ Ȉⲡⲓϣⲏⲣⲓ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ Ȉⲫⲓⲱⲧ ⲫⲏ ⲉⲧⲉȊϥⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⲁⲛ Ȉⲡⲓϣⲏⲣⲓ ϥⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⲁⲛ ⲟⲛ Ȉⲡⲓⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ

5:13 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ. ϖϨ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲁϥⲥⲉϩⲧθ. ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ϩϜ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ. 5:14 ⲙϞϞⲥⲁ ⲛⲁы ⲁ ϖϨ ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩϜ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲕⲟⲩϫⲁы. ϜⲡϦⲕⲟⲧϘ ⲉⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲁы ϣⲱⲡⲉ Ϝⲙⲟⲕ. 5:15 ⲁϥⲃⲱⲕ Ϟϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ϫⲉ ϖϨ ⲡⲉ Ϟⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟы. 5:16 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲛⲉⲣⲉ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲇⲓⲱⲕⲉ Ϟⲥⲁ ϖϨ ϫⲉ ⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ Ϟⲛⲁы ⲡⲉ ϩϜ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 5:17 ϖϨ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁыⲱⲧ Ϧϩⲱⲃ ϣⲁ ϩⲣⲁы ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯ Ϧϩⲱⲃ. 5:18 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ϭⲉ Ϟϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ Ϟⲥⲱϥ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲉⲙⲟⲟⲩⲧθ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ Ϝⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϣⲱϣ Ϝⲙⲟϥ ⲛϜ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5:19 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ϭⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲙϞ ϣϭⲟⲙ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ ⲉϦ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛθⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉϥыⲣⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ. ⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲁⲁⲩ. ⲛⲁы ϩⲱⲱϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲩ. 5:20 ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲧⲥⲁⲃⲟ Ϝⲙⲟϥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧθⲉⲓⲣⲉ Ϟⲧⲟϥ Ϝⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲁы ϫⲉⲕⲁⲥ ϞⲧⲱⲧϞ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉ. 5:21 Ϟⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛθⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ. ⲧⲁы ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲧⲁⲛϩⲉ ⲛⲉⲧθⲟⲩⲁϣⲟⲩ. 5:22 Ϝⲡыⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ Ϟⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣϨ ⲁϥⲧⲁⲁⲥ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ 5:23 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲧⲁыⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁыⲟ Ϝⲡыⲱⲧ. ⲡⲉⲧⲉⲛθⲧⲁыⲟ ⲁⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲛθⲧⲁыⲟ ⲁⲛ Ϝⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ.

BS16

Made with FlippingBook Learn more on our blog