Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

5:24 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥⲛⲁϩϯ Ǹⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ Ȉⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ϥⲛⲁⲓ ⲁⲛ Ǹⲡϩⲁⲡ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫⲙⲟⲩ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲱⲛϧ 5:25 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲥⲛⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲥⲙⲏ Ȉⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩǸⲱⲛϧ 5:26 Ȉⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲧⲏⲓⲥ Ȉⲡⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲱⲡⲓ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧϥ 5:27 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲓⲣⲓ Ȋⲟⲩϩⲁⲡ ϫⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ Ȋⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ 5:28 Ȉⲡⲉⲣⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲛⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙϩⲁⲩ ⲉⲩǸⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲧⲉϥⲥⲙⲏ 5:29 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉȂ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲓⲣⲓ Ȋⲛⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲉⲩǰⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ Ȋⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲓⲣⲓ Ȋⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲩǰⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ Ȋⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 5:30 Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲁⲉⲣ ϩⲗⲓ ǰⲛⲟⲕ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ Ȉⲫⲣⲏϯ Ǹϯⲥⲱⲧⲉⲙ ϯϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁϩⲁⲡ ǰⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲡⲉ ϫⲉ Ȋϯⲕⲱϯ ⲁⲛ Ȋⲥⲁ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲟⲩⲱϣ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 5:31 Ǹϣⲱⲡ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲧⲁⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ 5:32 ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ Ȉⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧ 5:33 Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ Ȋⲑⲙⲏⲓ 5:34 ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓϭⲓ ⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ϯϫⲱ Ȉⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ

5:24 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧϜ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ. ⲟⲩϞⲧⲁϥ Ϝⲙⲁⲩ Ϝⲡⲱⲛμ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛθⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛμ. 5:25 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲥⲉⲛⲁⲱⲛμ. 5:26 Ϟⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲩϞⲧⲉ ⲡыⲱⲧ ⲡⲱⲛμ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ. ⲧⲁы ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϯ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲛⲁϥ Ϝⲡⲱⲛμ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ. 5:27 ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ Ϟⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓⲣⲉ Ϟⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ. 5:28 ⲁⲩⲱ ϜⲡϦϦϣⲡⲏⲣⲉ Ϝⲡⲁы ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩϞ Ϟⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲁⲥⲱⲧϜ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ϞϜⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ Ϟⲱⲛμ. ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. 5:30 ϜⲙϞϭⲟⲙ ⲁⲛⲟⲕ Ϝⲙⲟы ⲉⲣ ⲗⲁⲁⲩ Ϟϩⲱⲃ ϩⲁⲣⲟы Ϝⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉϯⲥⲱⲧⲙ ⲉⲉⲓⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⲉыϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ Ϟⲥⲁ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ Ϝⲙⲓⲛ Ϝⲙⲟы ⲁⲗⲗⲁ Ϟⲥⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ Ϝⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ. 5:31 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉыϣⲁϞⲣⲙϞⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟы. ⲧⲁⲙϞⲧⲙϞⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ. 5:32 ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉⲧϦⲙϞⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟы ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙϞⲧⲙϞⲧⲣⲉ ⲉⲧθⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟы. ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ 5:33 ϞⲧⲱⲧϞ ⲁⲧⲉⲧϞϫⲟⲟⲩ ϣⲁ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϦⲙϞⲧⲣⲉ Ϟⲧⲙⲉ. 5:34 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉыϫы ⲁⲛ ϞⲧⲙϞⲧⲙϞⲧⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϞ ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁы ⲛⲉыϫⲱ Ϝⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ϞⲧⲱϪⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩϫⲁы. 5:29 ⲁⲩⲱ Ϟⲥⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ

BS17

Made with FlippingBook Learn more on our blog