Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

6:37 ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϥⲛⲁȂ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁȂ ϩⲁⲣⲟⲓ Ȋⲛⲁϩⲓⲧϥ Ǹⲃⲟⲗ

6:37 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁы ϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟы. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟы Ϟϯⲛⲁⲛⲟϫθ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 6:38 ϫⲉ Ϟⲧⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ Ϝⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ Ϝⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲉⲓ. 6:39 ⲡⲁы ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ Ϝⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁы ⲧⲏⲣⲟⲩ Ϟⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉыⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ϩϜ ⲡϩⲁⲉ Ϟϩⲟⲟⲩ. 6:40 ⲡⲁы ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ Ϝⲡⲁыⲱⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲉϫы Ϟⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥθ Ϝⲡϩⲁⲉ Ϟϩⲟⲟⲩ. 6:41 ⲛⲉⲩⲕⲣϜⲣϜ ϭⲉ ⲡⲉ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟыⲕ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ 6:42 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ Ϝⲡⲁы ⲁⲛ ⲡⲉ ϖϨ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟыⲱⲥⲏⲫ ⲡⲁы ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩϞ Ϝⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛϜ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ. Ϟⲁϣ ϭⲉ Ϟϩⲉ ϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ Ϟⲧⲁыⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ. 6:43 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϜⲡϦⲕⲣϜⲣϜ ⲛϜ ⲛⲉⲧϞⲉⲣⲏⲩ. 6:44 ϜⲙϞ ϣϭⲟⲙ Ϛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ Ϟⲧⲉ ⲡⲁыⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟы ⲥⲱⲕ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥθ ϩϜ ⲡϩⲁⲉ Ϟϩⲟⲟⲩ. 6:45 ϥⲥⲏϩ ϩϞ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ Ϟⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ϞⲧϜ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲧϜ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡⲁыⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫы ⲥⲃⲱ ϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ. 6:46 Ϟⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁ ⲟⲩⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲡыⲱⲧ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ Ϟⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡыⲱⲧ. 6:47 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲟⲩϞⲧⲁϥ Ϝⲙⲁⲩ Ϝⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

6:38 ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲓȂ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲛ Ȋⲧⲁⲓⲣⲓ Ȉⲡⲉⲧⲉϩⲛⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁϥ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 6:39 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲟⲩⲱϣ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ Ȋⲧⲁϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲉ ϩⲗⲓ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ Ȋⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ȊϧⲁǸ 6:40 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲫⲟⲩⲱϣ Ȉⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲩ Ǹⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ Ȋⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ Ǹⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲁϥ Ȉⲙⲁⲩ Ȋⲟⲩⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ȊϧⲁǸ 6:41 ⲛⲁⲩⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲧⲁϥȂ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ 6:42 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲓϒϨ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȋⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲏ ǰⲛⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲡⲱⲥ ϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓȂ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ 6:43 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ Ȉⲡⲉⲣⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ 6:44 Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ϩⲗⲓ Ȃ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲣⲉϣⲧⲉⲙ ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲥⲟⲕϥ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ Ȋⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ȊϧⲁǸ 6:45 ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩǸϣⲱⲡⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ Ȋⲣⲉϥϭⲓⲥⲃⲱ Ȋⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ Ȋⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲙⲓ ϥⲛⲁȂ ϩⲁⲣⲟⲓ 6:46 ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁⲩ Ǹⲫⲓⲱⲧ Ǹⲃⲏⲗ Ǹⲫⲏ ⲉⲧϣⲟⲡ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲫⲓⲱⲧ

6:47 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ Ȉⲙⲁⲩ

6:48 ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ Ȋⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ

6:48 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟыⲕ Ϝⲡⲱⲛϩ.

BS22

Made with FlippingBook Learn more on our blog