Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

6:49 ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ Ȉⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ Ȋϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ 6:50 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲧⲉϥϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩ 6:51 ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥȂ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲉϥǸⲱⲛϧ ϣⲁ Ǹⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲱⲓⲕ ǰⲛⲟⲕ Ǹϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲧⲉ ⲑⲏ Ǹϯⲛⲁⲧⲏⲓⲥ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲱⲛϧ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 6:52 ⲛⲁⲩϯ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ⲫⲁⲓ ϯ Ȋⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉⲛⲟⲩⲟⲙⲥ 6:53 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲙ Ȋⲧⲥⲁⲣⲝ Ȉⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ Ȉⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ Ȉⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲱⲛϧ Ȉⲙⲁⲩ Ȋϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ 6:54 ⲫⲏ ⲉⲑⲟⲩⲱⲙ Ȋⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲥⲱ Ȉⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲁϥ Ȉⲙⲁⲩ Ȋⲟⲩⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ȊϧⲁǸ 6:55 ⲧⲁⲥⲁⲝ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϧⲣⲉ Ȋⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲥⲱ Ȋⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲡⲉ 6:56 ⲫⲏ ⲉⲑⲟⲩⲱⲙ Ȋⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲥⲱ Ȉⲡⲁⲥⲛⲟϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛϧⲏⲧϥ 6:57 Ȉⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲱⲛϧ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲑⲟⲩⲱⲙ Ȉⲙⲟⲓ ⲉϥǸⲱⲛϧ ϩⲱϥ ⲉⲑⲃⲏⲧ 6:58 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲧⲁϥȂ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ Ȋⲛⲓⲓⲟϯ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ Ȉⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲉϥǸⲱⲛϧ ϣⲁ Ǹⲛⲉϩ 6:59 ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϧⲉⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ 6:60 ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ϥⲛⲁϣⲧ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁϣϫⲉⲙϫⲟⲙ Ȋⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲣⲟϥ

6:49 ⲁ ⲛⲉⲧϞⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ Ϝⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ϩϞ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ. 6:50 ⲡⲁы ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲟыⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧθ Ϟⲛⲉϥⲙⲟⲩ. 6:51 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟыⲕ ⲉⲧⲟϞϩ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ. ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉыⲟыⲕ ϥⲛⲁⲱⲛμ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲡⲟыⲕ ⲇⲉ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲁⲥⲁⲣϠ ϩⲁ ⲡⲱⲛμ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 6:52 Ϟыⲟⲩⲇⲁы ϭⲉ ⲛⲉⲩⲙыϣⲉ ⲛϜ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲁы ⲛⲁϣϯ ⲛⲁⲛ ϞⲧⲉϥⲥⲁⲣϠ ⲉⲩⲟⲙϨ. 6:53 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧϞⲧϜⲟⲩⲱⲙ Ϟⲧⲥⲁⲣⲝ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϞⲧⲉⲧϞⲥⲱ Ϝⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ. ⲙϞⲧⲏⲧϞ Ϝⲙⲁⲩ Ϝⲡⲱⲛϩ Ϟϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ. 6:54 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ Ϟⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ Ϝⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩϞⲧⲁϥ Ϝⲙⲁⲩ Ϝⲡⲱⲛμ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥθ ϩϜ ⲡϩⲁⲉ Ϟϩⲟⲟⲩ. 6:55 ⲧⲁⲥⲁⲣϠ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϩⲣⲉ Ϝⲙⲉⲉ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲥⲱ Ϝⲙⲉⲉ ⲡⲉ. 6:56 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ϞⲧⲁⲥⲁⲣϠ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ Ϝⲡⲁⲥⲛⲟϥ ϥⲛⲁϭⲱ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ. 6:57 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟы Ϟϭⲓ ⲡыⲱⲧ ⲉⲧⲟⲛμ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲟⲛμ ⲉⲧⲃⲉ ⲡыⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϞⲧ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲱϞϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 6:58 ⲡⲁы ⲡⲉ ⲡⲟыⲕ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ. Ϟⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁ Ϟыⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ Ϝⲡⲉыⲟыⲕ ϥⲛⲁⲱⲛμ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 6:59 ⲛⲁы ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϩϞ ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩϞ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. 6:60 ϩⲁϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲉыϣⲁϫⲉ ⲛⲁϣⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣ ⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲟϥ.

BS23

Made with FlippingBook Learn more on our blog