Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

6:62 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲥⲉⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲧⲉⲣⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ 6:62 Ǹϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ Ǹⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲁ Ǹⲡϣⲱⲓ Ǹⲡⲓⲙⲁ Ǹⲛⲁϥⲭⲏ Ȉⲙⲟϥ Ȋϣⲟⲣⲡ 6:63 ⲡⲓⲡϞτ ⲡⲉⲧⲧⲁⲛϧⲟ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲥϯ ϩⲗⲓ Ȋϩⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲡϞτ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲡⲉ 6:64 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ȋⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲉȊⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲫⲏ Ǹⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ 6:65 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ϩⲗⲓ Ȃ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲩϣⲧⲉⲙⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲓⲱⲧ 6:66 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ Ȋⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲫⲱⲧ Ǹⲫⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ 6:67 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ Ȉⲡⲓϖφ ϫⲉ ⲙⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ Ǹϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ 6:68 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡπϨ ⲁⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲛ ϩⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ Ȋⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ ⲉⲧⲉȊⲧⲁⲕ 6:69 ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲛ ⲁⲛⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϰϨ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ȋⲧⲉ ⲫϯ 6:70 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲡⲓϖφ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ǹⲟⲩⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ 6:71 ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ Ȉⲙⲟⲥ ⲡⲉ Ǹⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ Ǹⲛⲁϥⲣⲱⲟⲩϣ Ǹⲧⲏⲓϥ Ǹⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓϖφ

6:61 ⲉϥⲥⲟⲟⲩϞ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲣϜⲣϜ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁы ⲡⲉⲧⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ϜⲙⲱⲧϞ. 6:62 ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉϥϞϩⲏⲧθ ϞϣⲟⲣϤ. 6:63 ⲡⲉⲡϞτ ⲡⲉⲧⲧⲁⲛϩⲟ. Ϟⲧⲥⲁⲣⲝ ϯϩⲏⲩ ⲁⲛ Ϛⲗⲁⲁⲩ. Ϟϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁыϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧϞ ⲟⲩⲡϞτ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛμ ⲡⲉ 6:64 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ ϩⲟыⲛⲉ Ϟϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲉⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩϞ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛ Ϟϣⲟⲣⲡ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉⲧⲉ Ϟⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ. 6:65 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲁыϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ϜⲙϞ ϣϭⲟⲙ Ϛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟы. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ Ϟⲥⲉⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡⲉⲓⲱⲧ. 6:66 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲁ ϩⲁϩ Ϟⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϜⲙⲁϥ. 6:67 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ϭⲉ ϜⲡⲙϞⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ϞⲧⲱⲧϞ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲧⲉⲧϞⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ. 6:68 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ Ϟⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲧϞⲧⲟⲟϪⲕ. 6:69 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉϰϨ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ Ϟⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6:70 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁыⲥⲉⲧϤ ⲧⲏⲩⲧϞ ϜⲡⲙϞⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲟⲩⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ. 6:71 ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ Ϝⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ыⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ. ⲡⲁы ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲙϞⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ:

BS24

Made with FlippingBook Learn more on our blog