Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

7:1 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ Ǹⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ Ȋⲥⲱϥ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ Ǹϧⲟⲑⲃⲉϥ 7:2 ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲡϣⲁⲓ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϯⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲏⲅⲓⲁ 7:3 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲑⲃⲉⲕ Ǹⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ Ǹϯⲓⲟⲩⲇⲉⲁ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩ ǸⲛⲉⲕϩⲃⲏⲟⲩȂ ⲉⲧⲉⲕⲓⲣⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ 7:4 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ Ȉⲡⲁⲣⲉ ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥⲕⲱϯ Ȋⲥⲱϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲟⲩⲱⲛϩ ⲓⲥϫⲉ ⲭⲛⲁⲉⲣ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛϩⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 7:5 ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲕⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲩⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ 7:6 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲏⲟⲩ ǰⲛⲟⲕ ȈⲡⲁⲧⲉϥȂ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲏⲟⲩ ⲇⲉ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ Ȋⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ 7:7 Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϥⲙⲟⲥϯ Ȉⲙⲟⲓ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩȂ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ 7:8 Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹⲡϣⲁⲓ ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ȊϯⲛⲁȂ ⲁⲛ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹⲡⲓϣⲁⲓ ϫⲉ Ȉⲡⲁⲧⲉ ⲡⲁⲥⲏⲟⲩ ǰⲛⲟⲕ ϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ 7:9 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ Ȋⲑⲟϥ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ 7:10 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹⲡϣⲁⲓ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ Ȋⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥȂ Ǹϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲱⲡ 7:11 ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ Ȋⲥⲱϥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲫⲏ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ 7:12 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ Ȋⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩǰⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲱⲣⲉⲙ Ȉⲡⲓⲙⲏϣ

7:1 ⲙϞϞⲥⲁ ⲛⲁы ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ϩϞ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩϞ ϯⲟⲩⲇⲁыⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ Ϟⲥⲱϥ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲉⲙⲟⲟⲩⲧθ. 7:2 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ Ϟϭⲓ ⲡϣⲁ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲏⲅⲓⲁ. 7:3 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉыⲙⲁ ⲛψⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉϯⲟⲩⲇⲁыⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧϘⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ. 7:4 ⲙⲉⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ Ϧϩⲱⲃ ϩϜ ⲡϩⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲛθϣⲓⲛⲉ Ϟⲧⲟϥ Ϟⲥⲁ ϣⲱⲡⲉ μⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ⲉϣϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ Ϟⲛⲁы. ⲟⲩⲟⲛϩϘ ⲉⲃⲟⲗ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 7:5 ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 7:6 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲡⲁⲟⲩⲟыϣ ⲁⲛⲟⲕ Ϝⲡⲁⲧθⲉⲓ. ⲡⲉⲧϞⲟⲩⲟыϣ ⲇⲉ ϞⲧⲱⲧϞ ⲥφⲧⲱⲧ Ϟⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ. 7:7 ⲙϞ ϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ Ϝⲙⲟы ϫⲉ ϯϦⲙϞⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲉϩⲟⲟⲩ. 7:8 Ϟⲧⲱⲧⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡϣⲁ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ Ϝⲡⲁϯⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓϣⲁ. ϫⲉ Ϝⲡⲁⲧⲉ ⲡⲁⲟⲩⲟыϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 7:9 Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲛⲁы ⲇⲉ Ϟⲧⲟϥ ⲁϥϭⲱ ϩϞ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 7:10 ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡϣⲁ. ⲧⲟⲧⲉ Ϟⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ϩϞ ⲟⲩⲱⲛμ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ϩϞ ⲟⲩϩⲱⲡ. 7:11 Ϟыⲟⲩⲇⲁы ϭⲉ ⲛⲉⲩϣыⲛⲉ Ϟⲥⲱϥ ⲡⲉ ϩϜ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲏ. 7:12 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩⲕⲣϜⲣϜ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ ϩϞ Ϝⲙⲏⲏϣⲉ. ϩⲟыⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ Ϝⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲡⲗⲁⲛⲁ Ϝⲡⲙⲏⲏϣⲉ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog