Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

7:13 Ȉⲡⲉ ϩⲗⲓ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ Ǹⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⲧϩⲟϯ Ȋⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 7:14 ϩⲏⲇⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ ⲡⲓϣⲁⲓ ⲉⲣⲫⲁϣⲓ ⲁϥȂ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲡⲉ 7:15 ⲛⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲫⲁⲓ ⲥⲱⲟⲩⲛ Ȋⲥϧⲁⲓ Ȉⲡⲉϥⲥⲁⲃⲟ 7:16 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲥⲃⲱ ǰⲛⲟⲕ ⲑⲱⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ 7:17 ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲫⲟⲩⲱϣ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲉϥǸⲥⲟⲩⲉⲛ ⲧⲁⲥⲃⲱ ϫⲉ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲧⲉ ϣⲁⲛ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧ 7:18 ⲫⲏ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁϥⲕⲱϯ Ȋⲥⲁ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ Ȉⲙⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲕⲱϯ Ȋⲥⲁ ⲡⲱⲟⲩ Ȉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲙⲟⲛ ǰⲇⲓⲕⲓⲁ Ȋϧⲏⲧϥ 7:19 ⲙⲏ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲁϥϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲙⲟⲛ ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥⲓⲣⲓ Ȉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ Ȋⲥⲱⲓ Ǹϧⲟⲑⲃⲉⲧ 7:20 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲕⲱϯ Ȋⲥⲱⲕ Ǹϧⲟⲑⲃⲉⲕ 7:21 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ Ȋⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ 7:22 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȉⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲓ Ȋⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 7:23 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϭⲓ Ȉⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ Ȋⲛⲉϥⲃⲱⲗ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ Ȋⲧⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ Ǹⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲑⲣⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 7:24 Ȉⲡⲉⲣϯϩⲁⲡ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲡ Ȉⲙⲏⲓ

7:13 ⲛⲉ ϜⲙϞ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ ϩϞ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲧⲉ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. 7:14 ϩϞ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲇⲉ Ϝⲡϣⲁ ⲁ ϖϨ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥϯⲥⲃⲱ. 7:15 ⲛⲉⲩϦϣⲡⲏⲣⲉ ϭⲉ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ⲡⲁы ⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟⲥϩⲁы ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟϥ. 7:16 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲁⲥⲃⲱ ⲁⲛⲟⲕ Ϟⲧⲱы ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟы ⲧⲉ. 7:17 ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ Ϧϩⲛⲁϥ ⲉⲉⲓⲣⲉ Ϝⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉыⲥⲃⲱ ϫⲉⲛ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ. ϫⲉⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟы Ϝⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 7:18 ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉϥϣыⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ Ϝⲙыⲛ Ϝⲙⲟϥ. ⲡⲉⲧϣыⲛⲉ ⲇⲉ Ϟⲧⲟϥ Ϟⲥⲁ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϜⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧϞⲛⲟⲟⲩϥ ⲡⲁы ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙϞ ϫы ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ. 7:19 ⲙⲏ ⲙⲱѡⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ Ϟⲧⲁϥϯ ⲛⲏⲧϞ Ϝⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ϜⲙϞ ⲗⲁⲁⲩ ϜⲙⲱⲧϞ ⲉⲓⲣⲉ Ϝⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁϩⲣⲱⲧϞ ⲧⲉⲧϞϣыⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ Ϝⲙⲟы. 7:20 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ϫⲉ ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛϜⲙⲁⲕ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲙⲟⲟⲩⲧϘ. 7:21 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ Ϟⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ Ϟⲧⲁыⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧϞϦϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲧϞ 7:22 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲁ ⲙⲱѡⲥⲏⲥ ϯ ⲛⲏⲧϞ Ϝⲡⲥⲃⲃⲉ. ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲙⲱѡⲥⲏⲥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϟыⲟⲧⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧϞⲥⲃⲃⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϩϜ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 7:23 ⲉϣϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϫы ⲥⲃⲃⲉ ϩϜ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉ Ϟⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ Ϟⲙⲱѡⲥⲏⲥ. ⲁϩⲣⲱⲧϞ ⲧⲉⲧϞⲛⲟϭϨ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣθ ϩϜ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

7:24 ϜⲡϦⲕⲣⲓⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲙϞⲧⲣⲉϥϫы ϩⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲣⲓⲛⲉ Ϝⲡϩⲁⲡ Ϝⲙⲉ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog