Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

1:27 ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ⲫⲏ ⲉⲧⲉȊϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲁϯⲟⲩⲱ Ȋⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲉⲣ Ȋⲧⲉ ⲡⲉϥⲑⲱⲟⲩȂ 1:28 ⲛⲁⲓ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲃⲏⲑǰⲛⲓⲁ ϩⲓⲙⲏⲣ Ȉⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲓⲙⲁ Ǹⲛⲁⲣⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϯⲱⲙⲥ Ȉⲙⲟϥ 1:29 Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ǸⲓϒϨ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ Ȋⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲱⲗⲓ Ȉⲫⲛⲟⲃⲓ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 1:30 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ϫⲉ ϥⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ǹⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ Ǹⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩϣⲟⲣⲡ Ǹⲣⲟⲓ ⲣⲱ ⲡⲉ 1:31 ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ⲛⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ Ǹⲃⲟⲗ ȈⲡⲓϨϚ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓȂ Ǹϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ 1:32 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ Ȋϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ǸⲡⲓⲡϞτ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ Ǹϧⲣⲏⲓ Ǹϫⲱϥ Ȉⲫⲣⲏϯ Ȋⲟⲩϭⲣⲟⲙⲡⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲁϥⲟϩⲓ ϩⲓϫⲱϥ 1:33 ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ⲛⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ Ǹϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ Ȋⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲩ ǸⲡⲓⲡϞτ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ Ǹϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉϥⲟϩⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ 1:34 ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȋⲧⲉ ⲫϯ 1:35 Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲣⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙ φ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 1:36 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ǸⲓϒϨ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲓϩⲏⲓⲃ Ȋⲧⲉ ⲫϯ 1:37 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲁϫⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ φ Ȋⲧⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲁ ⲓϒϨ 1:38 ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ Ȋⲥⲁ ⲟⲩ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲫⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲁⲕϣⲟⲡ ⲑⲱⲛ

1:27 ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙϞϞⲥⲱⲉⲓ ⲡⲁы ⲉⲛϯϜⲡϣⲁ ⲁⲛ Ϟⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ Ϝⲡⲙⲟⲩⲥ Ϝⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ. 1:28 ⲛⲁы ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩϞ ⲃⲏⲑⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙⲡⲓⲕⲣⲟ Ϝⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ Ϝⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ Ϟϩⲏⲧθ. 1:29 Ϝⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϥы Ϝⲡⲛⲟⲃⲉ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 1:30 ⲡⲁы ⲡⲉ Ϟⲧⲁыϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧθ. ϫⲉ ⲟⲩϞ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ ϩы ⲡⲁϩⲟⲩ Ϝⲙ{ⲟ}ⲟы ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲁϩⲏ ϫⲉ ⲛⲉϥⲟ Ϟϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟы ⲡⲉ. 1:31 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉыⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ Ϝⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲁыⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉыⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩϞ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. 1:32 ⲁⲩⲱ ⲁϥϦ ⲙϞⲧⲣⲉ Ϟϭⲓ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡϞτ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ Ϟⲑⲉ Ϟⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫⲱϥ. 1:33 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉыⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲡⲉ Ϟⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁы ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡϞτ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϥϭⲉⲉⲧ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫⲱϥ. ⲡⲁы ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩϞ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϜ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ 1:34 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲁыⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁыⲣⲙϞⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲡ Ϟϣⲏⲣⲉ Ϟⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 1:35 Ϝⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲛⲉⲣⲉ ыⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 1:36 ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ Ϟⲥⲁ ϖϨ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲉϰϨ ⲡⲉϩыⲉⲓⲃ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 1:37 ⲁ ⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ Ϟⲥⲁ ϖϨ. 1:38 Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲕⲟⲧθ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲏϩ Ϟⲥⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧϞϣыⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. ⲉⲕⲟⲩⲏϩ ⲧⲱⲛ.

BS3

Made with FlippingBook Learn more on our blog