Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

8:52 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲑⲟⲕ ⲕϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲁⲣⲉϩ Ǹⲡⲁⲥⲁϫⲓ Ȋⲛⲉϥϫⲉⲙϯⲡⲓ Ȉⲫⲙⲟⲩ ϣⲁ Ǹⲛⲉϩ 8:53 ⲙⲏ Ȋⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛⲓϣϯ Ȋⲑⲟⲕ Ǹⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲁⲕⲓⲣⲓ Ȉⲙⲟⲕ Ȋⲛⲓⲙ 8:54 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ Ǹϣⲱⲡ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛϯⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧ ⲡⲁⲱⲟⲩ ϩⲗⲓ ⲡⲉ ϥϣⲟⲡ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲫⲏ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲛϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ 8:55 ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ ǰⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ Ǹϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲉⲓǸϣⲱⲡⲓ ⲉⲓⲟⲛⲓ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ Ȋⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ϯⲁⲣⲉϩ Ǹⲣⲟϥ 8:56 ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲁϥⲑⲉⲗⲏⲗ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ Ǹⲛⲁⲩ ǸⲟⲩǸϩⲟⲟⲩ Ȋⲧⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣⲁϣⲓ 8:57 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ȉⲡⲁⲧⲉⲕⲉⲣ Ϟ Ȋⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲛⲁⲩ Ǹⲁⲃⲣⲁⲁⲙ 8:58 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ȉⲡⲁⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϣⲱⲡⲓ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ 8:59 ⲁⲩⲉⲗ ⲱⲛⲓ ⲟⲩⲛ ϩⲓⲛⲁ ȊⲥⲉϩⲓⲟⲩȂ Ǹϫⲱϥ ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲁϥⲭⲟⲡϥ ⲁϥȂ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲓⲛⲓⲱⲟⲩ 9:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ Ȋϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϣⲁⲛ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ Ȉⲃⲉⲗⲗⲉ 9:3 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲫⲁⲓ Ȉⲡⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩȂ Ȋⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲱⲛϩ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧϥ

8:52 ⲡⲉϫⲉ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧϞϜⲙⲁⲕ. ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲩ Ϟⲙ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲟⲕ ⲕϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲛθⲛⲁϫыϯⲡⲉ ⲁⲛ Ϝⲡⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 8:53 ⲙⲏ Ϟⲧⲟⲕ ⲉⲛⲁⲁⲁⲕ ⲉⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲁы ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩ. ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲛⲓⲙ. 8:54 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉыϣⲁⲛϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁы. ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲉⲟⲟⲩ. ϥϣⲟⲟⲡ Ϟϭⲓ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁы ⲡⲁы ϞⲧⲱⲧϞ ⲉⲧⲉⲧϞϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 8:55 ⲁⲩⲱ ϜⲡⲉⲧϞⲥⲟⲩⲱⲛϥ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲟⲟⲩϞ Ϝⲙⲟϥ. ⲉыϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ Ϟϯⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲉⲉⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉ Ϟⲣⲉϥϫыϭⲟⲗ ϞⲧⲉⲧϞϩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ϯϩⲁϩⲉϩ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ.

8:56 ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲇⲉ ⲡⲉⲧϞⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲁϣⲉ.

8:57 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. ϫⲉ ϜⲡⲁⲧϘϦ ⲧⲁыⲟⲩ Ϟⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. 8:58 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ. 8:59 ⲁⲩϥыⲱⲛⲉ ϭⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. ϖϨ ⲇⲉ ⲁϥϩⲟⲡθ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉⲣⲡⲉ:

9:1 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲓⲛⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ȉⲃⲉⲗⲗⲉ Ȉⲙⲓⲥⲓ 9:1 ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ϞⲃϚⲗⲉ.

9:2 ⲁⲩⲱ ⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ϞⲧⲁϥϦⲛⲟⲃⲉ. ⲡⲁы ⲡⲉ ϫϞ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲉ ⲕⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ φⲃϚⲗⲉ. 9:3 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ Ϝⲡⲉ ⲡⲁы Ϧⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲧⲉ Ϝⲡⲉ ⲛⲉϥⲕⲉⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛμ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog