Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

10:18 Ȉⲙⲟⲛ ϩⲗⲓ ⲱⲗⲓ Ȉⲙⲟⲥ Ȋⲧⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲧⲭⲱ Ȉⲙⲟⲥ Ȋϧⲣⲏⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ Ȉⲙⲁⲩ Ǹⲭⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲟⲛ Ǹϭⲓⲧⲥ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲁⲓϭⲓⲧⲥ Ȋⲧⲟⲧϥ Ȉⲡⲁⲓⲱⲧ 10:19 ⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ 10:20 ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲟⲩⲛ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ϥⲗⲟⲃⲓ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲣⲟϥ 10:21 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲉ Ǹⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ Ǹⲁⲟⲩⲱⲛ Ȋⲛⲉⲛⲃⲁⲗ Ȋϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ 10:22 ⲁϥϣⲱⲡⲓ Ȉⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲁⲓⲕ ϧⲉⲛ ⲓϚϒϜ ⲛⲉ ⲧⲫⲣⲱ ⲧⲉ 10:23 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϧⲁ ϯⲥⲧⲟⲁ Ȋⲧⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ 10:24 ⲁⲩⲧⲁⲕⲧⲟ ⲟⲩⲛ Ǹⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲁ ⲑⲛⲁⲩ ⲕⲱⲗⲓ Ȋⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲓⲥϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϰϨ ⲁϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ 10:25 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩȂ Ǹϯⲣⲁ Ȉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ Ȉⲡⲁⲓⲱⲧ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ 10:26 ⲁⲗⲗⲁ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁǸⲥⲱⲟⲩ ⲁⲛ 10:27 ⲛⲁǸⲥⲱⲟⲩ ǰⲛⲟⲕ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲧⲁⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱⲓ 10:28 ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲱⲟⲩ Ȋⲟⲩⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ϣⲁ Ǹⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲛⲉϣ ϩⲗⲓ ϩⲟⲗⲙⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ 10:29 ⲫⲏ ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ Ǹⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲙⲟⲛ ϩⲗⲓ ⲛⲁǢϩⲟⲗⲙⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧϫⲓϫ Ȉⲡⲁⲓⲱⲧ

10:18 ⲙϞ ⲗⲁⲁⲩ ϥы Ϝⲙⲟⲥ Ϟⲧⲟⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲕⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟы Ϝⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲟⲩϞϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲟⲩϞϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫыⲧϨ ⲧⲉыⲉⲛⲧⲟⲗⲏ Ϟⲧⲁыϫыⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡⲁыⲱⲧ. 10:19 ⲁⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩϞ ыⲟⲩⲇⲁы ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉыϣⲁϫⲉ. 10:20 ⲛⲉⲩϞ ϩⲁϩ ⲇⲉ ϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲇⲁыⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛϜⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ϥⲗⲟⲃⲉ. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧϞⲥⲱⲧϜ ⲉⲣⲟϥ. 10:21 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲉыϣⲁϫⲉ ⲛⲁ ⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉϥⲟ Ϟⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ. ⲙⲏ ⲟⲩϞ ϭⲟⲙ Ϟⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲩⲱⲛ Ϟφⲃⲁⲗ ϞφⲃϚⲗⲉ: 10:22 ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩϜ ⲡⲉⲩⲟыϣ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ Ϟϭⲓ ⲡϫы ⲁⲉⲓⲕ ϩϞ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲉ ⲧⲉⲡⲣⲱ ⲧⲉ. 10:23 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ ϩϜ ⲡⲉⲣⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲥⲧⲟⲁ Ϟⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ. 10:24 ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲣⲟϥ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϣⲁ ⲧⲛⲁⲩ ⲕϥы Ϝⲡⲉⲛϩⲏⲧ. ⲉϣϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉϰϨ ⲁϫыⲥ ⲛⲁⲛ ϩϞ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. 10:25 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ⲁⲩⲱ ϞⲧⲉⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ ϩϜ ⲡⲣⲁⲛ Ϝⲡⲁыⲱⲧ ⲛⲁы ⲛⲉⲧϦⲙϞⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 10:26 ⲁⲗⲗⲁ ϞⲧⲱⲧϞ ϞⲧⲉⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ϞⲧⲉⲧϞ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩϞ ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 10:27 ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ϣⲁⲩⲥⲱⲧϜ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ Ϟⲥⲱⲉⲓ 10:28 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ Ϟⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ Ϟⲛⲉⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ Ϟⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲁϭⲓϫ. 10:29 ⲡⲁыⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁы ϥϩыϫϞ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲙϞ ϣϭⲟⲙ Ϛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧϭⲓϫ Ϝⲡⲁыⲱⲧ.

10:30 ǰⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲱⲧ ǰⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ

10:30 ⲁⲛⲟⲕ ⲛϜ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog