Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

12:48 ⲫⲏ ⲉⲧϫⲱⲗ Ȉⲙⲟⲓ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ Ȋϥϭⲓ Ȋⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲁϥ Ȉⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ Ǹⲣⲟϥ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲫⲏ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ Ǹⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ ȊϧⲁǸ 12:49 ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ Ȉⲡⲓⲥⲁϫⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ Ȋⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥϯ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟϥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ Ȉⲙⲟϥ 12:50 ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ ⲛⲏ ⲟⲩⲛ ǰⲛⲟⲕ Ǹϯϫⲱ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯⲥⲁϫⲓ 13:1 ϧⲁϫⲉⲛ ⲡϣⲁⲓ ⲇⲉ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲁⲥȂ Ȋϫⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ Ǹⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Ǹⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ ϣⲁ Ǹⲃⲟⲗ 13:2 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϩⲏⲇⲏ ⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥϩⲓⲟⲩȂ Ǹⲡϩⲏⲧ Ȉⲫⲏ Ǹⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲉⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ 13:3 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲁ ⲫⲓⲱⲧ ϯ Ȋⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ǹϧⲣⲏⲓ Ǹⲛⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥȂ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁ ⲫϯ 13:4 ⲁϥⲧⲱⲛϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥⲭⲱ Ȋⲛⲉϥϩⲃⲱⲥ Ǹϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ Ȋⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁϥⲙⲟⲣϥ Ȉⲙⲟϥ 13:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲟⲩȂ Ȋⲟⲩⲙⲱⲟⲩ Ǹⲟⲩⲗⲁⲕⲁⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ Ȋⲓⲱⲓ Ȋⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ Ȋⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϥⲱϯ Ȉⲙⲱⲟⲩ Ȉⲡⲓⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ Ǹⲛⲁϥⲙⲏⲣ Ȉⲙⲟϥ 13:6 ⲁϥȂ ⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲛⲁⲓⲁ ⲣⲁⲧϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡπϨ Ȋⲑⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲓⲁ ⲣⲁⲧ Ǹⲃⲟⲗ 13:7 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏ Ǹϯⲣⲁ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲑⲟⲕ ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲁⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲕǸⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ

12:48 ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲓ Ϝⲙⲟⲉⲓ ⲉⲛθϫы ⲁⲛ Ϟⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲟⲩϞⲧθ ⲡⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ Ϝⲙⲟϥ. ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁыϫⲟⲟϥ Ϟⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ Ϝⲙⲟϥ ϩϜ ⲡϩⲁⲉ Ϟϩⲟⲟⲩ 12:49 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ Ϟⲧⲁыϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟы Ϝⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁыⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟы Ϟⲧⲟϥ ⲡⲉ Ϟⲧⲁϥϯ ⲛⲁы Ϟⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲁⲩⲟϥ. 12:50 ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲱⲛμ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ. ⲛⲉϯϫⲱ ϭⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁыⲱⲧ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁы ⲧⲁы ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯϣⲁϫⲉ Ϝⲙⲟⲥ: 13:1 ϩⲁ ⲑⲏ ⲇⲉ Ϝⲡϣⲁ Ϝⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ ⲁ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉыⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛθⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡыⲱⲧ. ⲉⲁϥⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲉⲧϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲙⲉⲣыⲧⲟⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ. 13:2 ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲁ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ Ϝⲙⲟⲥ ⲉⲡϩⲏⲧ Ϟыⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ 13:3 ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ ⲁ ⲡыⲱⲧ ϯ Ϟⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ϫⲉ Ϟⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲣⲁⲧθ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13:4 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛθ ϩϜ ⲡⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥⲕⲁ ⲛⲉϥϩⲟыⲧⲉ ⲉϩⲣⲁы ⲁϥϫы Ϟⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁϥⲙⲟⲣθ Ϝⲙⲟϥ 13:5 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲉϫ ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲗⲉⲕⲁⲛⲏ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ Ϟⲉⲓⲱ Ϟⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϞϜⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲧⲟⲩ Ϝⲡⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙⲏⲣ Ϝⲙⲟϥ

13:6 ⲁϥⲉⲓ ϭⲉ ϣⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲏ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲁ ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.

13:7 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ Ϝⲙⲟϥ Ϟⲧⲟⲕ ⲛψⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲙϞϞⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲕⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog