Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

15:4 ϣⲱⲡⲓ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ Ȉⲡⲓⲕⲗⲏⲙⲁ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉϥⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁϥϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲃⲱ Ȋⲁⲗⲟⲗⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧ 15:5 ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲃⲱ Ȋⲁⲗⲟⲗⲓ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉ ⲛⲓⲕⲗⲏⲙⲁ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ Ȋϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ Ȋϧⲏⲧϥ ⲫⲁⲓ ⲉϥǸⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ Ȋⲟⲩⲧⲁϩ Ǹⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲧϭⲛⲟⲩȂ Ȉⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ Ǹⲉⲣ ϩⲗⲓ 15:6 ⲁⲣⲉϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ Ȋϧⲏⲧ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲧϥ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲫⲣⲏϯ Ȉⲡⲓⲕⲗⲏⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϣⲱⲟⲩȂ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ Ȋⲥⲉϩⲓⲧⲟⲩ Ǹⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲣⲱⲕϩ 15:7 Ǹϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲣⲓⲉⲧⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ 15:8 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ Ȋⲟⲩⲧⲁϩ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ Ȉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 15:9 Ȉⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ Ȋϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ 15:10 Ǹϣⲱⲡ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲉϩ Ǹⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ Ȉⲫⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲁⲓⲁⲣⲉϩ Ǹⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ Ȋⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ 15:11 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ Ȋⲧⲉϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ 15:12 ⲑⲁⲓ ǰⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛǸⲣⲏⲟⲩ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ȉⲙⲟϥ 15:13 Ȉⲙⲟⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁⲁⲥ Ǹⲧⲁⲓⲁⲅⲁⲡⲏ Ȋⲧⲉⲛ ϩⲗⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲭⲱ Ȋⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲫⲏⲣ 15:14 Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁϣⲫⲏⲣ Ǹϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲉⲣ ⲛⲏ Ǹϯϩⲟⲛϩⲉⲛ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ Ǹⲣⲱⲟⲩ

15:4 ϭⲱ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ Ϟϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ϜⲡϣϚϩ ⲉⲧⲉ ⲛθⲛⲁϣϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ Ϝⲙⲁⲩ ⲁⲁϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛθϭⲱ ϩϞ ⲧⲃⲱ Ϟⲉⲗⲟⲟⲗⲉ. ⲧⲁы ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲧⲉ ⲧⲉⲧϞϩⲉ ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁⲛⲧϜϭⲱ Ϟϩⲏⲧ. 15:5 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲃⲱ Ϟⲉⲗⲟⲟⲗⲉ. ϞⲧⲱⲧϞ ⲛⲉ Ϟϣⲗⲁϩ. ⲡⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ Ϟϩⲏⲧθ. ⲡⲁы ⲛⲁϯ Ϟⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϫⲉ ⲁϫϞⲧ ϞⲧⲉⲧⲛⲁϣϦ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ Ϟϩⲱⲃ 15:6 ⲉⲣⲉⲧϜ ⲟⲩⲁ ϭⲱ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧ. ⲁⲩⲛⲟϫθ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲑⲉ Ϝⲡϣⲗϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ Ϟⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ Ϟⲥⲉⲣⲟⲭⲟⲩ. 15:7 ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁⲛϭⲱ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧ Ϟⲧⲉ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ϭⲱ Ϟϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲁϣθ ⲁⲓⲧⲓ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧϞ. 15:8 ϩϜ ⲡⲁы ⲁϥϫы ⲉⲟⲟⲩ Ϟϭⲓ ⲡⲁыⲱⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϯ ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϞⲧⲉⲧϞϣⲱⲡⲉ ⲛⲁы Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 15:9 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁыⲱⲧ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁыⲙⲉⲣⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ. ϭⲱ ϩⲣⲁы ϩϞ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲧⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϩϞ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ϩⲱ ⲉⲛⲧⲁыϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ Ϝⲡⲁыⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϯϭⲉⲉⲧ ϩϞ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ. 15:11 ⲛⲁы ⲁыϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ Ϟϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉ ⲡⲉⲧϞⲣⲁϣⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 15:12 ⲧⲁы ⲧⲉ ⲧⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧϞⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁыⲙⲉⲣⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ. 15:10 ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁ<ⲛ>ϩⲁⲣⲉϩ 15:13 ⲙϞⲧⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲧⲁⲉⲓ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲱ Ϟⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ ⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣ. ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ. ⲉⲧⲉⲧϞϣⲁⲛⲉⲓⲣⲉ Ϟⲛⲉ ϯϩⲱⲛ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ. 15:14 ϞⲧⲱⲧϞ ϞⲧⲉⲧϞ

Made with FlippingBook Learn more on our blog