Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

15:26 Ǹϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛȂ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲫⲏ ǰⲛⲟⲕ Ǹϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȉⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲓⲡϞτ Ȋⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ Ȋⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ 15:27 ⲟⲩⲟϩ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ 16:2 ⲁⲩϣⲁⲛⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ȋⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ ȊⲧⲉϥⲙⲉⲩȂ ϫⲉ ⲁϥⲓⲛⲓ Ȋⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ Ǹϩⲣⲏⲓ Ȉⲫϯ 16:3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲩǸⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ Ȉⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ǰⲛⲟⲕ Ȉⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ 16:4 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲥϣⲁⲛȂ Ȋϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ȊⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲡⲟⲩⲙⲉⲩȂ ϫⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲓϫⲱ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ Ȉⲡⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ 16:5 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲙⲟⲛ ϩⲗⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲓⲛⲓ Ȉⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲭⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ Ǹⲑⲱⲛ 16:6 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲓϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁ ⲡⲉⲙⲕⲁϩ Ȋϩⲏⲧ ⲙⲁϩ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ 16:7 ⲁⲗⲗⲁ ǰⲛⲟⲕ ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ǰⲛⲟⲕ Ȋⲧⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ǹϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲧⲉⲙϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ Ǹϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲓϣⲁⲛϣⲉ ⲛⲏⲓ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ 16:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛȂ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧǸⲙⲙⲁⲩ ⲉϥǸⲥⲟϩⲓ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ 16:9 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ ⲁⲛ 16:1 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲉⲣⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ

15:26 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ Ϟϭⲓ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲡⲉϯⲛⲁⲧϞⲛⲟⲟⲩϥ ⲛⲏⲧϞ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡыⲱⲧ ⲡⲉⲡϞτ Ϟⲧⲙⲉ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡыⲱⲧ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲛⲁϦⲙϞⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 15:27 ⲁⲩⲱ ϞⲧⲱⲧϞ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ⲧⲉⲧϞϦⲙϞⲧⲣⲉ ϫⲉ ϫⲓⲛ Ϟϣⲟⲣⲡ ⲧⲉⲧϞϣⲟⲟⲡ ⲛϜⲙⲁы. 16:2 ⲁⲩϦ ⲧⲏⲩⲧϞ Ϟⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲩ Ϟϭⲓ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ϜⲙⲱⲧϞ ⲉϥⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ϞⲟⲩϣϜϣⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 16:3 ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲁϦ ⲛⲁы ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ Ϝⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ ⲡⲁыⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ϜⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛϪ. 16:4 ⲛⲁы ⲁыϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϦϣⲁ<ⲛ> ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϦⲡⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁыϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧϞ. ⲛⲁы ⲇⲉ Ϝⲡыϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧϞ ϫⲓⲛ ϞϣⲟⲣϤ ϫⲉ ⲛⲉыⲛϜⲙⲏⲧϞ ⲡⲉ 16:5 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟы ⲁⲩⲱ ϜⲙϞ ⲗⲁⲁⲩ Ϟϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧϞ ϫⲛⲟⲩ Ϝⲙⲟы ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ. 16:6 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁыϫⲉ ⲛⲁы ⲛⲏⲧϞ. ⲁ ⲧⲗⲩⲡⲏ ⲙⲉϩ ⲡⲉⲧϞϩⲏⲧ. 16:7 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉыϫⲱ ⲛⲏⲧϞ Ϟⲧⲙⲉ ⲥϦⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓⲉⲃⲱⲕ. ⲉⲉⲓⲧϜⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲛⲏⲩ ⲁⲛ ϣⲁⲣⲱⲧϞ. ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲇⲉ. ϯⲛⲁⲧϞⲛⲟⲟⲩθ ϣⲁⲣⲱⲧϞ. 16:8 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ. ϥⲛⲁϫⲡыⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 16:9 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲉⲛ. ϫⲉ ͩⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ. 16:10 ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉыⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡыⲱⲧ ⲁⲩⲱ ͩⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ. 16:1 ⲛⲁы ⲁыϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧϞⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ.

16:10 ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ

Made with FlippingBook Learn more on our blog