Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

18:35 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ǰⲛⲟⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲑⲛⲟⲥ Ȉⲙⲓⲛ Ȉⲙⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲕ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ 18:36 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ȋⲑⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲉⲛⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲁϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩⲛⲁϯ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲱⲓ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲧⲏⲓⲧ Ȋⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲑⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ 18:37 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ Ȋⲑⲟⲕ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥⲧ ǰⲛⲟⲕ Ǹⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓȂ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Ǹⲡϫⲓⲛⲧⲁⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ Ȋϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲧⲁⲥⲙⲏ 18:38 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁǤⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ Ȋϯϫⲉⲙ ϩⲗⲓ Ȋⲉⲧⲓⲁ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ 18:39 ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲇⲉ ⲧⲉ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲭⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛ Ȋⲧⲁⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲡⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 18:40 ⲁⲩⲱϣ ⲇⲉ Ǹⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ Ȉⲡⲉⲣⲭⲁ ⲫⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲭⲁ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲡⲁⲓⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲡⲉ 19:1 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥϭⲓ ȊⲓϒϨ ⲁϥⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ Ȉⲙⲟϥ 19:2 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩϣⲱⲛⲧ Ȋⲟⲩⲭⲗⲟⲙ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ Ǹϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲟⲗϩϥ Ȋⲟⲩϩⲃⲟⲥ Ȋϭⲏϫⲓ 19:3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯⲕⲟⲩⲣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ

18:35 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛψ ⲟⲩыⲟⲩⲇⲁы. ⲡⲉⲕϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ Ϟⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ Ϟⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧ. ⲟⲩ ⲡⲉ Ϟⲧⲁⲕⲁⲁϥ. 18:36 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲧⲁⲙϞⲧⲉⲣⲟ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲧⲉ ϩϜ ⲡⲉыⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲛⲉ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲉыⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲙϞⲧⲉⲣⲟ. ⲛⲉⲩⲛⲁⲙыϣⲉ ⲡⲉ Ϟϭⲓ ⲛⲁϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲁⲙϞⲧⲉⲣⲟ Ϟⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲧⲉ ϩϜ ⲡⲉыⲙⲁ. 18:37 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ ϭⲉ ϞⲧϘ ⲟⲩϦⲣⲟ. ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧϘϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛψ ⲟϬⲣⲣⲟ ⲁⲛⲟⲕ Ϟⲧⲁⲩϫⲡⲟⲉⲓ ⲉⲡⲉыϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲁⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲡⲁы ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉϦⲙϞⲧⲣⲉ Ϟⲧⲙⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲙⲉ ϣⲁϥⲥⲱⲧϜ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ. 18:38 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲉ. ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁы ⲁϥⲉⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϞϯϭϞ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ Ϟⲁⲓⲧⲓⲁ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ. 18:39 ⲟⲩϞⲧⲏⲧϞ ⲇⲉ Ϝⲙⲁⲩ Ϟⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲕⲁ ⲟⲩⲁ ⲛⲏⲧϞ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲧⲉⲧϞⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲧⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧϞ ⲉⲃⲟⲗ ϜⲡϦⲣⲟ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. 18:40 ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ϜⲡϦⲕⲁ ⲡⲁы ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ. ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ. 19:1 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥϫы ϞϖϨ ⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ. 19:2 ⲁⲩⲱ Ϝⲙⲁⲧⲟы ⲁⲩϣⲉϞⲧ ⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϟϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁы ⲉϫϞ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩϯ ϩыⲱⲱϥ Ϟⲟⲩϣⲧⲏⲛ Ϟϫⲏϭⲉ 19:3 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡϦⲣⲟ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog