Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

19:23 ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲉϣ ⲓϒϨ ⲁⲩϭⲓ Ȋⲛⲉϥϩⲃⲱⲥ ⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ Ȋϊ Ȋⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲉϣⲑⲏⲛ ϯϣⲑⲏⲛ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲧⲑⲱⲣⲡ ⲧⲉ Ȋⲥⲱϧⲓ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲡϣⲱⲓ ⲧⲏⲣⲥ 19:24 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲛ Ȋⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ Ȉⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲛⲫⲁϧⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉⲛϩⲓⲱⲡ Ǹⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲛⲁⲉⲣ ⲑⲁ ⲛⲓⲙ Ȉⲙⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ϯⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲫⲱϣ Ȋⲛⲁϩⲃⲱⲥ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁϩⲉⲃⲥⲱ ⲁⲩϩⲓⲱⲡ Ǹⲣⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ 19:25 ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲇⲉ Ǹⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ Ȋⲧⲉ ⲓϒϨ Ȋϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲥⲱⲛⲓ Ȋⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲑⲏ Ȋⲧⲉ ⲕⲗⲉⲟⲡⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ 19:26 ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ǹⲛⲁϥⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲉϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ Ȋⲧⲉϥⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉϣⲏⲣⲓ 19:27 ⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ Ȉⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲁϥⲟⲗⲥ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ǹⲡⲉϥⲏⲓ 19:28 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ϯⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲃⲓ 19:29 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲟⲕⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲉϩ Ȋϩⲉⲙϫ ⲉϥⲭⲏ Ǹϧⲣⲏⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ Ȋⲟⲩⲥⲫⲟⲅⲅⲟⲥ Ȋϩⲉⲙϫ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟϥ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲣⲱϥ 19:30 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϯⲡⲓ Ȉⲡⲓϩⲉⲙϫ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲣⲉⲕ ϫⲱϥ ⲁϥϯ ȈⲡⲓⲡϞτ 19:31 ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲟϩⲓ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲥⲱⲙⲁ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ Ȉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓǸϩⲟⲟⲩ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲁⲩϯϩⲟ Ǹⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩⲕⲱϣ Ȋⲛⲟⲩⲕⲉⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲟⲩⲟⲗⲟⲩ

19:23 Ϝⲙⲁⲧⲟы ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ. ⲁⲩϫы ⲡⲉϥϩⲟыⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲁϥ Ϟθⲧⲟⲟⲩ Ϟⲟⲩⲱⲛ ⲟⲩⲱⲛ Ϝⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϞϜⲙⲁⲧⲟы. ⲁⲩⲱ ⲧⲕⲉϣⲧⲏⲛ. ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲣϤ ⲁⲛ ⲉϫⲱⲥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲥⲁϩ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲧⲉ. 19:24 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ Ϟⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ϜⲡϦⲧⲣⲉⲛⲡⲁϩϨ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛⲉⲛⲓⲙ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲛⲁϦ ⲧⲁ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲉϣ ⲛⲁϩⲟыⲧⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲉϫ ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϫϞ ⲧⲁϩⲃⲥⲱ. Ϝⲙⲁⲧⲟы ⲙⲉⲛ ⲁⲩϦ ⲛⲁы. 19:25 ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲁⲧϜ ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ϞϖϨ Ϟϭⲓ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲱⲛⲉ Ϟⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ Ϟⲕⲗⲱⲡⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ. 19:26 ϖϨ ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲉ Ϝⲙⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ Ϟⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲉⲓⲥ ⲡⲟⲩϣⲏⲣⲉ. 19:27 ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ Ϝⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ. ϫⲓⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲁ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫыⲧϨ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲉⲓ. 19:28 ⲙϞϞⲥⲁ ⲛⲁы ⲉϥⲥⲟⲟⲩϞ Ϟϭⲓ ϖⲥ ̅ϫⲉ ⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲱⲕ. ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲃⲉ. 19:29 ⲛⲉⲩϞ ⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁы ⲉϥⲙⲉϩ ϞϩϜϫ. ⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ϞϩϜϫ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϫϞ ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟⲟⲩϪⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ. 19:30 Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫы ⲇⲉ ϜⲡϩϜϫ Ϟϭⲓ ϖϨ̅ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲓⲕⲉ ⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁϥϯ ϜⲡⲉⲡϞτ. 19:31 Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉ ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ϫⲉ Ϟⲛⲉ Ϟⲥⲱⲙⲁ ϭⲱ ϩы ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ Ϝⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ Ϝⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲥⲉⲡϨ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱϭϤ Ϟⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ Ϟⲥⲉϥыⲧⲟⲩ Ϝⲙⲁⲩ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog