Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

20:24 ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲟⲩⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓϖφ ⲛⲁϥⲭⲏ Ȉⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥȂ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ 20:25 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ǸⲡπϨ Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ Ǹⲡⲧⲩⲡⲟⲥ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓϥⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ȊⲧⲁϩⲓⲟⲩȂ Ȉⲡⲁⲧⲏⲃ Ǹⲡⲧⲩⲡⲟⲥ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓϥⲧ ⲟⲩⲟϩ ȊⲧⲁϩⲟⲩȂ Ȋⲧⲁϫⲓϫ Ǹⲡⲉϥⲥⲫⲓⲣ Ȋϯⲛⲁⲛⲁϩϯ ⲁⲛ 20:26 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϒ Ȋⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ Ǹϧⲟⲩⲛ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲁϥȂ Ǹϧⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ϣⲟⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ 20:27 ⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ Ȋⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲡⲉⲕⲧⲏⲃ ⲉⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲁⲩ Ǹⲛⲁϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲓⲥ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ϩⲓⲧⲥ Ǹⲡⲁⲥⲫⲓⲣ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉⲣⲉⲣⲁⲑⲛⲁϩϯ 20:28 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ 20:29 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲓ ⲁⲕⲛⲁϩϯ ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ Ȋⲛⲏ ⲉⲧⲉ Ȉⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ 20:30 ⲕⲉⲙⲏϣ ⲙⲉⲛ Ȉⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ȉⲡⲉⲙⲑⲟ Ȋⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏ ⲉⲧⲉ Ȋⲥⲉⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ Ȋϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ 20:31 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲥϧⲏⲧⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲓϒϨ ⲡϰϨ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓⲛⲁ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȋϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ 21:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ Ǹⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ Ȋⲧⲉ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲇⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲇⲉ Ȉⲡⲁⲓⲣⲏϯ

20:24 ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲙϞⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉϥ ⲛϜⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ Ϟϭⲓ ϖϨ. 20:25 ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ⲛⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. Ϟⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉыⲧϜⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϣⲥϞ ⲉⲓϥⲧ ϩϞ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲉϫ ⲡⲁⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉϫϞ ⲛⲉϣⲥϞ ⲉⲓϥⲧ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲉϫ ⲧⲁϭⲓϫ ⲉϫϜ ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ. Ϟϯⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. 20:26 ⲙϞϞⲥⲁ ϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ Ϟϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩ Ϟϩⲟⲩⲛ ⲟⲛ ⲡⲉ Ϟϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛϜⲙⲁⲩ. ⲁϥⲉⲓ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲉⲣⲉ Ϧⲣⲟ ϣⲟⲧⲙ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ϩϞ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯыⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧϞ. 20:27 ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ Ϟⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲩ ⲡⲉⲕⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲛψⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲁⲩ ⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛψⲛⲟϫⲥ ⲉϫϜ ⲡⲁⲥⲡⲓⲣ ⲁⲩⲱ ⲛψⲧϜϣⲱⲡⲉ Ϟⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ Ϝⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 20:28 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ. 20:29 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲛⲁыⲁⲧⲟⲩ Ϟⲛⲉⲧⲉ Ϝⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 20:30 ⲁϥϦ ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲁыⲛ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ ϜⲡⲉϜⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁы ⲉⲛⲥⲉⲥⲏϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ 20:31 Ϟⲧⲁⲩⲥⲉϩ ⲛⲁы ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ϖϨ ⲡⲉϰϨ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫы Ϟⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩϜ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ: 21:1 ⲙϞϞⲥⲁ ⲛⲁы ⲟⲛ ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩыϫϞ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ Ϟⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ. Ϟⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲉыϩⲉ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog