Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

20:14 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁⲥⲫⲟⲛϩⲥ Ǹⲫⲁϩⲟⲩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ǸⲓϒϨ ⲉϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉ 20:15 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲣⲓⲙⲓ ⲁⲣⲉⲕⲱϯ Ȋⲥⲁ ⲛⲓⲙ Ȋⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲥⲙⲉȘⲓ ϫⲉ ⲡⲓϭⲙⲏ Ȉⲡⲓϭⲱⲙ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁπϨ ⲓⲥϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲁⲕϥⲁⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲟⲗϥ 20:16 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ Ȋⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲫⲟⲛϩⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ Ȉⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲫⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ 20:17 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲁⲥ ϫⲉ Ȉⲡⲉⲣϭⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ Ȉⲡⲁϯϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲅⲁⲣ Ǹⲡϣⲱⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲁ ⲛⲁⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ǰϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ǹⲡϣⲱⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ 20:18 ⲁⲥȂ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ǸⲡπϨ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ 20:19 ⲛⲉ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ Ȉⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ Ȉⲫⲟⲩⲁⲓ Ȋⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ϣⲟⲧⲉⲙ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ Ǹⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲑⲟⲩⲏⲧ Ȋϧⲏⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲧϩⲟϯ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥȂ ⲇⲉ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲁϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ 20:20 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ Ǹⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲥⲫⲓⲣ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ǸⲡπϨ 20:21 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲟⲩⲱⲣⲡ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ 20:22 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲛⲓϥⲓ Ǹϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ȊⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ 20:23 ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲭⲁ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲛⲱⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲱⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁϩⲛⲟ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲧⲁϩⲛⲟ Ȉⲙⲱⲟⲩ

20:14 Ϟⲧⲉⲣⲉⲥϫⲉ ⲛⲁы. ⲁⲥⲕⲟⲧϨ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉϖϨ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ⲛⲉⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ϖϨ ⲡⲉ. 20:15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲧⲉⲥϩыⲙⲉ. ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉϣыⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲛⲓⲙ. ⲧⲏ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲁ ⲧⲉϣⲛⲏ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϣϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲁⲕϥыⲧθ. ⲁϫыⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ Ϟⲧⲁⲕⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϥыⲧθ. 20:16 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ. ⲧⲏ ⲇⲉ ⲁⲥⲕⲟⲧϨ ⲡⲉϫⲁⲥ ϜⲙϞⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓ. ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. 20:17 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ϜⲡϦϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲉⲓ Ϝⲡⲁϯⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁы ϣⲁ ⲡⲁыⲱⲧ ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ϣⲁ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ Ϟⲧⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ϣⲁ ⲡⲁыⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧϞⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧϞⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 20:18 ⲁⲥⲉⲓ Ϟϭⲓ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲉ ⲛⲁы ⲛⲁы. 20:19 ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ Ϟⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ Ϝⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉ Ϧⲣⲟ ϣⲟⲧϜ Ϝⲡⲙⲁ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ Ϟϩⲏⲧθ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲧⲉ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲁϥⲉⲓ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧθ. ϩϞ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧϞ. 20:20 ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁы ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲛϜ ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ. ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ Ϟϭⲓ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 20:21 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧϞ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁыⲱⲧ ⲧϞⲛⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ϯϫⲟⲟⲩ ϜⲙⲱⲧϞ. 20:22 Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁы ⲇⲉ ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩϜ ⲡⲉⲩϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϫы ⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 20:23 ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲁ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ Ϟⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲥⲉⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog