Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

20:1 Ȋϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲫⲟⲩⲁⲓ Ȋⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲁⲥȂ Ǹⲡⲓⲙϩⲁⲩ Ȋϣⲱⲣⲡ ⲉⲧⲓ ⲉⲣⲉ ⲧⲭⲉⲙⲥ Ȉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲁⲩ Ǹⲡⲓⲱⲛⲓ Ǹⲁⲩⲟⲗϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲱϥ Ȉⲡⲓⲙϩⲁⲩ 20:2 ⲁⲥϭⲟϫⲓ ⲟⲩⲛ ⲁⲥȂ ϩⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ǹⲛⲁⲣⲉ ⲓϒϨ ⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲱⲗⲓ ȈⲡⲉⲛπϨ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ 20:3 ⲁϥȂ ⲟⲩⲛ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ Ǹⲡⲓⲙϩⲁⲩ 20:4 ⲛⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲇⲉ Ȉⲡⲃ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⲉⲧϩⲏ Ȉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ Ǹⲣⲟϥ Ǹⲡⲓⲙϩⲁⲩ 20:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ Ǹϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲉⲩⲭⲏ Ǹϧⲣⲏⲓ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ Ȉⲡⲉϥϣⲉ Ǹϧⲟⲩⲛ 20:6 ⲁǤⲓ ⲇⲉ ϩⲱϥ Ȋϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ Ȋⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲱⲗ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ Ǹⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲉⲩⲭⲏ Ǹϧⲣⲏⲓ 20:7 ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ Ǹⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗ ⲉϥⲭⲏ ⲥⲁⲟⲩⲥⲁ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ 20:8 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥȂ Ǹϧⲟⲩⲛ ϩⲱϥ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁϥȂ Ȋϣⲟⲣⲡ Ǹⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲛⲁϩϯ 20:11 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⲁⲥϫⲟⲩϣⲧ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲓⲙϩⲁⲩ 20:12 ⲁⲥⲛⲁⲩ Ǹⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ φ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲓϩⲃⲟⲥ Ȋⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁⲣⲁⲧϥ Ȉⲡⲓⲙⲁ Ǹⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ Ȋⲧⲉ ⲓϒϨ ⲭⲏ Ȉⲙⲟϥ 20:13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ Ȋϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ǰϧⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲱⲗⲓ ȈⲡⲁπϨ ⲟⲩⲟϩ Ȋϯⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ

20:1 Ϟⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ φⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲉⲁⲩϥыⲧθ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲣϜ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 20:2 ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲁⲥⲉⲓ ϣⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛϜ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉ ϖϨ ⲙⲉ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲩϥы ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ Ϟϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ Ϟⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ. 20:3 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛϜ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 20:4 ⲛⲉⲩⲡⲏⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩы ⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ Ϟϣⲟⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 20:5 ⲁϥϭⲱϣϪ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁы Ϝⲡθⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ. 20:6 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ Ϟϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ Ϟⲥⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁы 20:7 ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲉϥⲕⲏ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁы ⲛϜ ⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϭⲗϜⲗⲱⲙ ⲛⲥⲁ. ⲟⲩⲥⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 20:8 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ϟⲧⲁϥⲉⲓ Ϟϣⲟⲣⲡ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 20:11 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲡⲉ Ϝⲡⲃⲟⲗ Ϝⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ. ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲇⲉ. ⲁⲥϭⲱϣϪ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ 20:12 ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ϩϞ ϩⲉⲛϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲟⲃζ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ. ⲟⲩⲁ ϩⲁϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ϩⲁⲣⲁⲧθ Ϝⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ϞϖϨ Ϟϩⲏⲧθ. 20:13 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲏ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲥϩыⲙⲉ. ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ. ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩϥы ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ Ϟϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ Ϟⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ.

20:9 ⲛⲉ Ȉⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ϩⲱϯ Ǹⲣⲟϥ ⲡⲉ Ǹⲧⲱⲛϥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ 20:9 ⲛⲉ Ϝⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲛ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ϩⲁⲡϨ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ μⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 20:10 ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ Ǹⲡⲟⲩⲙⲁ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 20:10 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲩⲏⲉⲓ Ϟϭⲓ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog