Samling_af_Bestemmelser_1938

SAMLING AF BESTEMMELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE

1 9 3 8

UDGIVET

I HENHOLD TIL KOMMUNALBESTYRELSENS BESLUTNING

VED

MAGISTRATENS 1. AFDELINGS SEKRETARIAT

KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939

Made with