DenKjøbenhavnskeBotaniskeHavesPlanter

IvorI over den b o ta u isk e Have i Kjobeiihavu i

t- -J)¿/‘eeteU /'eJt,r J io h i/

antm -i/ea o .jo J . / eeeir/en E ta g e hotee ei e.r/ee- (rd rU Z /ih /i o th e h oij ]*/an/e,t< nn /in _ '• g e t'. /leeeee. P h a n- -?■ P o i-teier-en s Z io /ig . tee\//■ o n ye/eji-ica. (C n c te e n . .i/ o e r . o-,r.ee.J. .

’eenia /.reet ■)fret ,ie t /e e /e Joe-e/hee/te. ¿¿¿Pol/nee'. fg . c a e /e e t. Peeeee/eee.tee-, o.s.v.) J .i ■la r e e tt J /u n .r. f'e e e tt .ep /n ft- ter- f.D ico ttjle e/eene?)f t e/e Joe-e/feee/te. I f . ZCo/e/t J f u u j . P /e e n te r J r -a e /e t va g m ee-e ieenpee-ee-te .Jene/ /ee/te./.i'eee- /e-a < ege/ee/e fee/ oeg 41 ghee/leeeieZ. /,>. /lee ee.r t i l eit te/te'eelhe /y e / e/ee-e P /a ettee-, ireee- free A g e/ - (Jr-ica e>gA g leo/Zeeele /. til. Je'eevn e P ee/e t , / J o e J / e / . //g e /P la n te r . J y . SfeeZee-, /to o ?■ e/e- fleeeetee' eeelrertte.r worn ee/ee / ieitee-eee Zto/e/ej- e e/e l'e>/e/e /fee.re ■ IP . S te e n p /a e e te e '. te ). P / n n t e r t i / eexee'en e r e Pee. e/ee-a-eege/.re.

g I eeeeeit //een .y. Fruye-é. P /n e t. tee-Je'a e/et hee/e t/eee'e/Zeee/te . / a r m t / / ee/e.r. (Je-c/iic/^ee- g/nez. e /e t /e e /e Jor-e/leex/tei. t t A o /e /t //fm ,) . S g e /a /e F leee/ ,e /e eei eel e/ee Z/eeeu tee-. f t . Tar-ent /Feeee.r . Te-e ta l ó n ¿aeitee' (U fanó ceetglee/a. etee-J Ira e/et

"ee-e-e- o n P e e .rle

Made with