HolgerBegtrupsLevned_I

179

Majpladsen i Birkerød. a t jeg uden Suk bød Hjemmet Farvel en af de første Dage i Oktober 1882, — fyldt af dyb Taknemlighed for alt, hvad jeg under Guds naadige Førelse havde oplevet i min lykkelige Barndom og Ungdom.

Made with