FortegnelseStadenKjøbenhavnsIndvaanere_1877-1878

Fortegnelse

over den

Staden Kjøbenhavns Indvaanere

for

T id srum m e t fr a l ste A p ril 1877 t i l 31te M arts 1878

paalignede Indkomstskat.

Trykt hos J. H. Schultz,

Made with