FortegnelseStadenKjøbenhavnsIndvaanere_1877-1878

Strandvejens Rode.

469

Udenbys Klædebo Kvarter.

indtægt. i --------------

o

Nedsat med indkomst­ skat for hvert af Aarets 4 Kvartaler. ifølge § 0. ifølge § 14.

g i « f

Gade* Nr.

Skatte­

Navn og Stand.

Matr.-Nr.

i

1

0 .

angivet i 100 Kroner.

Kr.

69

147 C 2

Kebke, S. Vad, P. M. Gundersen, P. Thayssen, L.

Enkefrue...................................... Fy rb ed er...................................... Partikulier................................... Grosserer...................................... Grosserer...................................... Bundtmager................................. Arkitekturmaler......................... Enkefrue..................................... Premierlieutenant................... Kondukter................................... G artner......................................... Murmester ................................ Værtshusholder . . ................... Trakter ......................................... Fo rvalter.................................... Forvalter...................................... Portner ......................................... G artn er........................... B u d ................................................ T em r e r........................................ Arbejdsmand.............................. Maskinmester............................ Fo rm and ..................................... Arbejdsmand.............................. Arbejdsmand.............................. Arbejdsmand........... ........... .. Bedker........................................... Form and...................................... Arbejdsmand............................. K u sk .............................................. Fo rm and ...................................... Bedker........................................... Fo rm and ...................................... Arbejdsmand.............................. Marketenter................................ Arbejdsmand................ . . . .

14 10

9 4

4 50

2

i

79

148

6 0 6 0 3 0 3 0 5 0 5 0 70 70 30 3 0 18 15 60 60 18 15

3 0 15 25

81 85

148 A Breitenau, F.

149

Trolle, C.

I 35 ! 15

Korubeck, P.

91

1 5 0 & 151 B v. Halling, M.

7 5 0

Lauritzen, V.

30

121

152

Risting, J .

7 50

Byrsting, E. V.

10

4 2

2

153 A & B Jensen, N.

123 135 137 145

8

!

1

Nethen, C. Olsen, P.

783 9 0 6 156 9 7 6

24 24

12

16

6

12

Hagstrem, F . Andersen, K. Hermann, F . J . Olsen-Lund, C.

4 0 4 0

2 0

Mejeriet Øresunds-

10 12

4 6 2

2

3

hospital

8

1

Tuborg F a b rik ers A rbejd erboliger.

A 154 Lod 1 A Rasmussen, S.

8 8 8

2 2 2

1 1

Petersen, H. Petersen, P . Hansen, H. N. Andersen, N. Hansen, S. Nielsen, H. Petersen, J . Jensen, H. Freckmann, C. Knudsen, N. P. Rasmussen, P. Nielsen, J . P. Hansen, J . A. Petersen, R. Hansen, P. Marcussen, N. Olsen, P.

B

1

C

10 10

4 4 2 2

2 2 1

D

8 8 8 8

1 1 1 1

2 2 2

F

8

4 2

10

2 1 1

8 8

G

2 4 2 2

10

2 1 1 1

8 8

H

2 6

8

Marke-

3

1 2

tenter- bygningen

Ø resundsgade

M æ g ler........................................ Pakhusforvalter......................... S la g te rm e ste r............................. Kontorist......................................

Meller, P. B. Alslev, A. H.

4 0 4 0 16 12

20

Kjøben3 0 0

6

havns

7 50

18

15

SvineGroth, J .

Hartvigsen, C.

12 1 6

3

slagteri

Kjøbenhavn i Ligningskommissionen, den 2den Juni 1877.

Made with