FortegnelseStadenKjøbenhavnsIndvaanere_1876-1877

Udenbys Klædebo Kvarter.

472

Strandvejens Rode.

Indkomst­ skat for hvert af Aarets 4 Kvartaler.

Nedsat med

Navn og Stand. Tuborg Fabrikers Arbejderboliger.

G nde- Nr.

Ifelge § 14.

ifelge § 6.

M a tr.-N r.

K r. I 0 .

an givet i 1 0 0 K ro n e r.

2 2 2

B u d .................... .. A rbejdsm and. . A rb ejd sm an d ., Arbejdsmand , M øllersvend,.. A rb ejd sm an d .. Arbejdsmand . Maskinmester A rbejdsm and, A rbejdsm and. A rbejdsm and. A rbejdsm and. A rbejd sm and . Arbejdsmand . A rbejd sm and . Arbejdsmand . B ø d k e r ............ A rbejdsm and. A rbejdsm and. G la sm a g e r.. . G la sm a g e r.. . G lasm ager, , . G la sm a g e r.. . P lejer . . . . . . A rbejd sm and . P le je r .'. . . . . .

Rasmussen, S. Larsen, C. Christensen, L . W engel, C. T. Hermansen, H. Benzen, O. F , Hansen, S. Hansen, H . N, H ansen, P . Hansen, S. Gundersen, H. Andersen, J . Petersen, R . Freckm ann, C. i Jørgensen, H . Rasmussen, P . M øller, C. W . Salzm ann, E . Ziegler, C. G. P etersen , J . Jen se n , H. Madsen, S.

1 5 4 L od 1 A

2

2 2

2 6

1 2

2 9

2 2

2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

2 4

Schapp, L . Røber, H.

1 0 8 1 0

2 4

Grosel], H. W . K rønke, C. J .

Øresundsgade.

2 0 6 6

4 0 12 12

4 0 16 16

Mægler . . . . . . . Pakhusforvalter. Slagterm ester . ,

M øller, P. B . A lsløv, H. A. Groth, J .

3 0 0

havns Svine­ slagteri.

Kjøbenliavn i Ligningskommissionen, den 20de Juni 1876.

Made with