S_DeDanskeByerhvervITekstOgBillederKøbenhavnIII

65.0963 De danske byerhverv i tekst og billede (udg. 1904). Register

Bind 3 s. 341-344 Bind 3 s. 291-294 Bind 3 s. 313-316 Bind 3 s. 235-240 Bind 3 s. 213-214 Bind 3 s. 129-144 Bind 3 s. 171-182 Bind 3 s. 313-316 Bind 3 s. 55-58 Bind 3 s. 197-205 Bind 3 s. 45-46 Bind 3 s. 47-54 Bind 3 s. 33-38 Bind 3 s. 161-166 Bind 3 s. 321-323 Bind 3 s. 59-64 Bind 3 s. 47-54 Bind 3 s. 3-12

Otto & Råben

Petersen, Herm. N., & Søns Pianofortefabrik Prince of Wales. Herreekvipering og skrædder

Rasmussen, Alex, Cigarfabrik Recks Opvarmningskompagni

Rich, C. F & sønner. De Danske Cichoriefabrikker, Aktieselskabet.

Schmidth, F. L., & Co., Ingenieur-Firmaet

Simonsens, Chr. L., Efterfølgere. Herreekvipering og skrædder. Skjold, Carl og Gorm, Dampskibsselskaberne. Carl, L. H.

Smith, Mygind & Hiittemeier, Aktieselskabet

Steam, Dampskibsselskabet. Johnsen & Jespersen. Aktieselskab Svendsen & Christensen. Dampskibsselskaberne Cimbria, Vendila m. fl. Svitzer’s, Em. Z., Bjergnings-Enterprise, Aktieselskabet

Søeborgs, A., Fabrikker

Trolle, P.

Utzon, N. P., Københavns Mekaniske Net- og Gamfabrik Vendila, Cimbria, Dampskibsselskaberne. Svendsen & Christensen.

Østasiatiske Kompagni, Det

2

Made with