Inkijkmateriaal Maatschappelijke zorg

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn KD Maatschappelijke Zorg augustus 2015

Kwalificatie Begeleider gehandicaptenzorg niveau 3

Crebonummer 25475

Cohort (s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Examen 1

MZ-BGZ-B-K1-W1

Afnameperiode: datum/data in te vullen door de opleiding

Examenkandidaat Naam

Studentnummer

Beoordeling

onvoldoende herkansing ja nee

Werkproces B1-K1-W1

goed

voldoende

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

in te vullen door de opleiding

Naam:

Handtekening:

Functie:

in te vullen door de opleiding

Organisatie:

in te vullen door de opleiding

Datum:

in te vullen door de opleiding

Made with