kraks vejviser 1970 navneregister

Realregistre for Danmark

Landets styre og administration, erhvervenes organisationer, penge- og kreditinstitutter, foreninger m.v.

Stikord til realregistrene (gule blade)

Realregistre for Danmark 174 realregistre: København (hovedstadsområdet) og 173 byer.

Folketing, regering, kommunalbestyrelser, amtsråd. Statens og hovedstadskommunernes administration, kommissioner, råd, udvalg, kontorer, institutioner. Biblioteker, hospitaler, kirker, museer, retsvæsen, skoler, højere læreanstalter. Foreninger og organisationer. Fonds og legater. Ambassader, gesandtskaber og konsulater i Danmark. Pengeinstitutter, realkredit, forsikring. Posttakster. Statistiske data. Artikler om adoption, anmeldelse til folkeregistrene, begravelse og ligbrænding, dåb, firmaanmeldelse, fødsel, førerbevis, lægehjælp, navneforandring, pas, radio- og fjern­ synsafgift m. m.

Kommunefortegnelsen Amtskommunerne Primærkommunerne med deres postadresser, postnr., telefonnr., areal, indbyggertal, amts­ kommune, retskreds og politikreds.

Realregistre for Færøerne og Grønland findes på grønne blade i 1. bind.

/

Danmarks ambassader, konsulater m.v. i udlandet findes i 1. bind under Udlandet.

\

\

KRAK

Vejledning i registrets brug findes på næste side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker