Voorbeeldpagina's antwoordenboek 2 havo van Management & Organisatie in Balans, 7e editie.

e Brugmans wil op een snelle wijze het marktaandeel vergroten. Door de overname van Vlaamaccount krijgt Brugmans NV kennis van de Belgische markt.

Hoofdstuk 38 Rendementskengetallen

€ 22.000.000 totaal vermogen

100% = 40%; totaal vermogen = (100%/40%)

€ 22.000.000 = € 55.000.000

f

Uitbreiding vreemd vermogen = € 55.000.000 – € 51.000.000 = € 4.000.000 .

38.13 a Quick-ratio = ( € 7.500 + € 22.500)/( € 94.600 + € 5.400) = 0,30 → 0,3.

b Bij de current-ratio speelt de voorraad een grote rol. De (liquidatie-/verkoop-)waarde van de voorraad (voor bruidskleding) is vaak veel lager dan de waarde die op de balans vermeld staat.

c REV = € 80.000/( € 150.000 + € 220.000) 100% = 21,6% .

d RTV = ( € 80.000 + € 36.750)/ € 795.000 100% = 14,7% .

e Omdat de terugverdiende afschrijvingen aangewend kunnen worden voor de aflossing van het vreemd vermogen.

f

Cashflow: € 80.000 + € 25.000 = € 105.000 .

g (Recht van) hypotheek, borgstelling, in onderpand geven van de voorraad.

€ 790.000 € 30.000 + € 270.000 + € 94.600 + € 5.400

€ 790.000 € 400.000

h Solvabiliteitspercentage =

100% =

100% = 197,5% .

i

Solvabiliteiteis: Totale activa na uitbreiding: € 790.000 + € 500.000 = € 1.290.000. Totaal vreemd vermogen met bankfinanciering: € 400.000 + € 500.000 = € 900.000. € 1.290.000/ € 900.000 100% = 143,3% . Het solvabiliteitspercentage komt dan beneden het vereiste percentage. Lening van het totale investe- ringsbedrag bij de huisbankier is niet mogelijk.

38.14 a Aandelenemissie boven pari, herwaardering activa.

b Het gemiddeld eigen vermogen is € 2.500.000 + € 700.000 + ( € 800.000/2) = € 3.600.000. REV: (0,75 € 800.000/ € 3.600.000) 100% = 16,67% .

c

€ 525.000 0,06 € 450.000 0,06

4 ⁄ 12 8 ⁄ 12

= =

10.500 18.000

Totaal

28.500

d De 6,0% Onderhandse lening is gemiddeld: € 525.000 4/12 + € 450.000 8/12 = € 475.000. Het gemiddeld totaal vermogen is € 475.000 + € 270.000 + € 350.000 + € 130.000 + € 3.600.000 = € 4.825.000. RTV: ( € 800.000 + € 40.000 + € 28.5000)/ € 4.825.000 100% = 18% .

e IVV = € 68.500/ € 1.225.000 100% = 5,59% .

f Omdat IVV < RTV wordt op het vreemd vermogen verdiend waardoor REV vb > RTV. g REV vb = 18% + (18% – 5,59%) = 18% + 4,22% = 22,22% .

1.225 3.600

CE

Management & Organisatie in Balans

83

Made with