SundhedtilstandenKøbenhavn_1888

Tab. 6. Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1898.

A f 1000 døde

Individer 1898

B e fo lk n in g .

P o p u la t io n

1. Jan. 1895. Beboelses- tætbed: paa 100 □ Al. Etageareal boede

K ø b e n h a v n . V H le d e C o p e n h a g u e .

A real i Tdr. Land

Af 100 vare ** )

Af 100 fandtes i

af epide­ miske Sygdomme

af alle Døds-

Beregnet

aarsager tilsammen

1. Juli. 1898

5—15 Aar

15—65 Aar

over 65 Aar

0 -1 Aar

1— 5 Aar

Hele Byen. T o ta l............................................ Rhed og Havn (la rade et le port) incl.

IOO.o

2.6

349000

17.6 *)

19-3

4-s

64-5

5-°

8.4

4140

1.67

Kvarter I.

Gamle Bys ældre Del Gamle Bys yngre Del

7.1 6.8 5 -° 5.3 5.2 4.8

70.5 69.i 73.0 74.7 65.7 63.7 71.3 61.4 61.4 53-6 61.8 60.8 68.2

1.5 1-7 1.6 1.5 2.4 2.6

* 5-3 16.0 14-3 13-2 18.6 20.4

14500 30000

4.2 8.6 2.1 2.8 8.6 5-7

5-3 6.2 5-3 4.6 7-9 8.4

1.16 I.I 5 O.94 0.88 2.27 1.84

4.0 4.0 2.6 2.1 5-7 5-2

16.7 19-3 11.9 15-4 19-3 19.4

— — — —

II.

III. Gammelholm . . . . IV. St. Annæ Øster. . .

440

73 ° ° 9600

V.

St. Annæ Vester . .

30000 20000

| Quartiers

VI. Christianshavn . . .

760

Indenfor gamle Voldlinie. La ville

. .

5.8

31-9

6.7 17.0

2.0

11140 0

4 -s

18.2

1.36

1200

Kvarter VII.

Voldkvartéret . . .

5.1 3-8 4.0 6.9 4.8 3-7

6.3 lO.o 10.3 11.4 9.2 10.3

45000 28000 38000 26500 38000 61500

2.0 3.1 3.2 3.4 3.0 3.1

12.9

' 2.4 3 -2 5 ° 6 .1

10.9 12.4 15.8 26.0 19.8 16.6

610

1.39 1.69 2.11 2.52 2.26 1.99

2

— — — — —

VIII. Østerbro......................

21.5 20.9 24.5 2 l.i 21.9

£Z

8 .0 10.9 7-6 X0.9 17.6

IX.

Blegdam...................... Nørrebro...................... Blaagaard . . . .

1

'

1930

X.

2 G?

XI.

5-s 5-°

XII. Vesterbro . . . .

400

Udenfor gamle Voldlinie. Les faubourgs

2.9

9.4 20.5

1.89

4-s

237000

67.9

62.4 4.6

2940

i6 .s

Toutes les causes de décés

1—5 5—15 15—65 65 — Densité de la population

Maladies épidémiques

Calculée Propor0—1

(habitanta par 40 métres car- rés de l’aire des logements)

le 1. Juillet 1898.

tion pour 100 Proportion pour 100 par age**)

Superficie

Mortalité de l’an 1898 sur 1000 habitants

Kvarter I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter. Kvarter II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode samt Snarens Kvarter. Kvarter III.: Gammelholms Rode. Kvarter IV .: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs, Frederiks Hospitals og Toldbodens Rode. Kvarter V .: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospi­ tals og Nyboders Rode samt Nyboder. *) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys boende Personer, autres communes aux bdpitaux. **) Talt (recensé) 1. Febr. 1895.

Kvarter VI : Frederiks Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode Kvarter VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Øster- volds Kvarter. Kvarter VIII.: Østerbros, Kalkbrænderiets, Øresunds, St Jacobs og Strand­ vejens Rode. Kvarter IX .: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode. Kvarter X .: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode. Kvarter XI.: Blaagaards og Kirkegaards Rode. Kvarter X II.: GI. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Istedgades, Sorte Hests, Enghavevejs, St. Matthæus, Vesterfælled og Kvægtorvets Rode der ere døde paa Hospitalerne. — Y compris les personnes transportées des

Made with