Collectanea_1829

Sanjfe; af ©cif ©lipping 1268 bebre befceffet, til -Scern mob ©leé»igerne. ©fjrifiian ben Srebie bøbe fjer. ^olbing ©lot afbrænbte ganbjfe 1808. ©. Sftib* belborg. Øv& lev 2\lofter, nu en ^ertegaarb of famme 5fta»n i Si^nbS Jperreb. Ø rum © lo t , nu ^erregoorben £>rum, #a§ffng 4?erreb. 9?ogle faDt troet, at benne ©aarb Øftebtøolm, Øftertøolm, ttaftebfjolm, Øfier* gaarfc/ i #arre .iperreb, er bpgget 1516 af £uca$ krabbe. Øftrup, en 2f»f$gaarb, fom laae btr, iwor nu ©lotéfroen i SrebenSborg ligger. Øftrup, en SSonbebpe t Qiabpe©ogn, 2irt$ #ec* reb, fom er neblagi, og beraf oprettet £ercf)enborg. Øftrup / forbum #erregaarb i S£rige ©ogn, SSe* jter Stébierg $erreb. Øftrupgaarb, tflbe! ©ogn, ©tøoring #erreb, laae til tfarbuuS 23ifpefæbe. £)enne ©aarb »ar et ©lot, f^or 2farbuuS 23ifper ofte opbolbt ftg. 25et forefommec 1548, fom et Ce^nfor $ran efter ble» bet nebbrubt, og benlagt unber 2)ronningborg ©lot »eb SianberS. et Sloffer, i»t>iifét ben iffe

fa t Ⱦret

5 SSilbe. iDer*

Made with