מכון חרוב - דו"ח שנתי 2016

077-5150304 077-5150300

https://www.facebook.com/haruvinstitute/ Haruv.org.il 9765418 ‹‡Š—ƒ–‡ ‹‡’ƒ”‚ –‚ ƒ’Œ• ˜‡–‚ ‚†‡–‡Žƒ~‚ ƒ–…ƒ‰Œ

Made with FlippingBook flipbook maker