292643012

få**;.

j nf*

ildeø i’JiaåricIL Gid vore Forfædre havde ført deres Fremsyn ud i Prak- sis/ fiaa kun# vi nu hav© sparet inahge Penge! * ; : ;*.:Men- fdrøvrigfc vil en* Købmand peeonnere som saa, at det er i kke en h i l l i g Havn, vi skal have, nien at det er en stor, god og hen­ sigtsmæssig Havn, diet kommer an^ T&a, V' ........., f e l t ø 'Fortidtøns Ingeniører ikke fundet Havnebunden i \ Kalve- fjjodørne for; haard at bryde, mon saa; .virkelig Nutidens.Tøknikeorø skuldie væire bange for at gaa i Lag kned en saa simpel Ting som at mudre i iSandl eller at grav©mellem Flintesten? Man skulde næsten ikke ^L^^ dét gælder om nu,,er ajt lade fømskuendø Mænd raade, og ikke |D^.enk^l Havnebygmester indenfor ét Hnvnevæ^n ; th i saa prisværdigt end er,.'. naai yedkmnmendé vil aa^ ;!de^=v i sikal have saa billigt |éomumuligt, saa inaa mian dog sy- mee,-at dein Udvidelse, der sker mod ^ord, ikke er det, vi skal have. fy

k,v«aøre Holme-inBiaia. faea^skidde^i^rf^^h Skihe ,hg iy^^hihda^^hids1^ ^én ., Fprbtndelée|

KjVi-yd'■$* '■*•

j | a -^iaaÉiri l#WLf*r*$b Lorenz* g e n g f t ^ hfder jeg d©h ...........................

¥m

het •fmwwmwwwv

HtH-JUte

>A,-> i tøaftj

jIlQHQDBBffSPf, Qv1 ^HQRcw*^

M y t t u | ; ib a, a r a Da Landiaafc.; ■©r:formoden^ ''' ^ :j# g e t mere. værd,/.'’ end Brygge kan laves samtidig. • 1 ? ^ d i har ikke 2000—6000 ‘ *‘i4 idenfor Kongelunden»i & 1 Mjl fra. Raadhusv ^ f w ^ ' %*•< .v;;^d fefikké’ Havnen ;•■være et *Ppint, ' .dier hermed livrem, thi der er saare

%r%dier har interessé fdr og æUst Itømsyn vedrørende , øg nødvendig i „ # dmm

.. is støre M u ihd^éiv — for.: en

• bydes soml Grundlag for og In- pa fe l.. til «den ØSneration, ‘ der 1 ‘bih^ den. ■<>;,:' -'.7 ' *>-• adrd&lor Ø f&nti^^ t/i Diskussionen om dleniie Sag;,

i*/Af hvem, år den Redeikams-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker