591984624

Bethelskibet i Nyhaun omkr. sekelskiftet

Svenska Kyrkans verksamhet i Kopenhamn borjade 1901 . Missionsstyrelsen sande då pastor Nils Widner hit for att primart arbeta bland svenskt sjofolk. På kyrkbåten Bethelskibet, fortojd i Nyhavnsbassången, holls de forstå sammankomsterna. Verksamheten kom emellertid snart att rikta sig till de många tusen svenskar som fanns i Kopenhamn med omnejd. Gudstjånster forråttades vanligen i Garnisonskirken vid Sankt Annæ Plads, den forstå, fastlagssondagen 1901. I sedermera forhyrda lokaler på Rysenstensgade 1 holl man dagliga sammankomster och moten i de olika foreningar som efter hånd bildades, ungdomsforening, sångkor, sondagsskola, hjålpforening, forelåsningsforening m.fl. Dår bildades också den 28 januari 1903 “Svenska Kyrkoforeningen” - ett beslut av historisk betydelse for den framtida kyrkliga, sociala och kulturella verksamheten. Kyrkoforeningen såg som sin uppgift att forverkliga byggandet av en svensk kyrka i Kopenhamn med egna samlingslokaler. Insamlingar startades och forhandlingar upptogs efter något år med danska myndigheter om låmplig tomt och byggnadstillstånd. Folketinget beviljade i mårs 1907 tomt for kyrkbygget på Kastellets mark vid Søndre Frihavnsvej, nuvarande Folke Bernadottes Allé. Arkitekt Gustaf Wickman, Stockholm, fick uppdraget att rita kyrkan. Det overgick emellertid o9, Wé,3 9 6 Å 3

Made with FlippingBook - Online catalogs