kraks vejviser 1962 handelskalender

Udlandet

Sverige

I X -4 5 3 0

B en y t H A L H Ö F R IH A V N Bedste forbindelser - Moderate afgifter M e s t m o d e rn e u d ru stn in g f o r lag ring og om la s tn in g K ø le r um t i l o p l a g r in g a f fr u g t Kran- og maskinudrustning fordoblet i de senere år, således at hurtigste ekspedition opnås H A L H A F R I I IA M A S A K T I E B O E A «

N O R R K Ö P I N G —En a f la n d e ts fø r e n d e ø ste rsø h a vn e kan b illig g ø re D e re s tra n s p o rte r Herfor taler: Havnens beliggenhed med hurtige jernbane- og landevejsforbindelser til et betydningsfuldt opland« Havnens adgang til rummelige havnepladser« moderne pakhuse og tidssvarende kranudstyr Et fagkyndigt og transportminded personale En hurtig ekspedition og lave afgifter S øg e r De E x p o r t - Im p o r th a v n N O I * l * k Ö p j l l g S k o n ta k t

EUROPAFERGEN — den lige vej til Skandinavien

GRENAA-VARBERG

Bestil plads til bilen på den ny helårsforbindelse til Sverige hos Deres motororganisation, Deres rejsebureau eller direkte hos EUROPAFERGENS SERVICE A/S telefon 063 20300 eller telex 9130

STABILISATORERNE SIKRER ROLIG SEJLADS

Made with FlippingBook - Online catalogs