Naslagwerk examineren

Wanneer u betrokken bent bij examinering in het Middelbaar Beroepsonderwijs kan dit Naslagwerk Examineren u helpen de vele begrippen te duiden.

www.consortiumbo.nl

1

Artikelnummer: 19TAEX02

Made with FlippingBook Online newsletter