Robert de Boer - Kijk op Nederland

14 Wat was er vroeger op de plaats van de Noordoostpolder?

9 Wat ligt niet in het noorden van Nederland?

 a Bos.  b Land.  c Water.

 a Groningen  b De Veluwe.  c De Waddeneilanden.

15 Hoe heette het IJsselmeer vroeger?

10 Welke 2 buurlanden heeft Nederland?

 a Het Haarlemmermeer.  b De Waddenzee.  c De Zuiderzee.

 a België en Duitsland.  b België en Frankrijk.  c België en Friesland.

11 In welke provincie zijn er veel duinen?

 a Friesland.  b Noord-Holland.  c Zeeland.

12 In welk jaar was de Watersnood­ ramp?

 a 1940.  b 1953.  c 1995.

13 Hoe heten de dijken die na de Watersnoodramp in Zeeland zijn gemaakt?

 a De Afsluitdijk.  b De Deltawerken.  c De Flevopolder.

226

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker