Kraks Vejviser 1937 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger. er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et R ea l-R egister, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under F orretn in g er er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Til­ føjelser. derangiver Virksomhedens særlige Specialiteter. F orretn in g er paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling V II Fag- Register hver enkelt Branche. B. Privat-Adresser Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning, til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­

milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods horende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Jan. 1932 med eventuelle senereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl,- Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskrédsen), Herredet, Rets-og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1935. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 170 Byer. Købstæderne er betegnet med en * Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Vej viseren sidst i 2. Bind.

Rimre ♦Ringkøbing »Ringsted »Roskilde Roslev ♦Rudkøbing Ry, »Rødby Rødding Røde Kro Rødkærsbro Rønde »Rønne »Sakskøbing Samsø ♦Sandvig ♦Silkeborg Sindal ♦Skagen »Skanderborg . Skern »Skive »Skælskør

»Helsingør »Herning »Hillerød Hirtshals »Hjørring »Hobro »Holbæk »Holstebro Holsted Hornbæk Hornslet »Horsens Hundested Hurup Hvalsø Højer Høng Hørsholm Ikast Jyderup »Kalundborg Kellerup »Kerteminde ♦Kolding Korinth ♦Korsør »Køge Langaa

»Lemvig Lunderskov »Løgstør Løgumkloster Løkken ♦Mariager »Maribo Marstal »Middelfart ♦Nakskov ♦Neksø »Nibe Nordborg ♦Nyborg »Nykøbing F. ♦Nykøbing M. ♦Nykøbing S. ♦Nysted »Næstved Nørre Aaby ♦Nørresundby Odder ♦Odense

»Stege »Store Heddinge »Struer ♦Stubbekøbing »Svaneke »Svendborg »Sæta Taastrup Tarm »Thisted Tinglev Toftlund Tølløse »Tønder

Fakse Fakse Ladeplads Fanø Farsø Fjerritslev Fredensborg ♦Fredericia »Frederikshavn »Frederikssund »Frederiksværk Gilleleje Give Glamsbjætg

*Aabenraa »Aakirkeby *Aalborg Aaléstrup ♦Aarhus Aars Aarup »Allinge Arden Asnæs »Assens Augustenbor Ballerup Birkerød Bjerringbro ♦Bogense Brabrand Bramminge Brande Broager Brædstrup ♦Brønderslev Christiansfeld Dronninglund »Ebeltoft Ejby

Glostrup Graasten Gram »Grenaa Grindsted Gudhjem Gørlev »Haderslev Hadsten Hadsund Hals Hammel »Hasle

Tørring Ulfborg Vamdrnp

»Varde Vejen »Vejle »Viborg

Vinderup Vojens »Vordingborg Vraa »Ærøskøbing Ølgod

Skærbæk Skørping Slangerup

Otterup Padborg »Præstø ♦Bønders ♦Ribe

»Slagelse

Haslev Hedehusene Helsinge

»Esbjerg »Faaborg

»Sorø

Made with