FortegnelseStadenKjøbenhavnsIndvaanere_1894-1895

25de Ligningsdistrikt.

St. Hans Rode.

747

Indkomstskat for hvert af Aarets 4 Kvartaler.

N avn og Stand.

Gade-Nr.

Den

Ned­

Skatte­

sættelse

antagne

Indtægt.

indtægt.

efter § 4.

angivet i 100 Kroner.

0 .

Kr.

18 11

24 1 24

Kaufmann N P M Bygningskondnktør.............

30

25

18 16 38 20 16 10 42 60 12 74 46 60 8

Revisor.............

15 12 38 18

Buncke W M Hangsted F W Wahlgreen H G

9

28 50 13 50

Fuldmægtig............... .. Enkefrue ........... .............. Postexpedient . . . . . . . . . . .

Nielsen K M

12

9 3 1

Sylow L

4

Kortzau T C Andersen A v. Motz P F L Jensen J C Smith J L T Strandtjaard J Bauditz C F Neckelmann L C

32

2

50

31 50

42 60

Fuldmægtig..........................

45

6

4 50 55 50

Dampskibsfører............... fh. Skibsrheder................... Generallieutenant. . . . . . . .

74 46 60 21 48

34. 45

50

22 48 16 12 20 12 18 14

15 75

Ritmester....................... .. pens. Adjunkt.. . . . . . . . . .

Crone C V Dorph C Hansen J

36

12

9

3

6

4 50 13 50 4 50

Detailhandler.. . . . . . . . . . .

Wermund C E

18

Detailhandler,

Larsen C

6

Pasbjerg C

11

25 75 50

15

Pasbjerg G A Andersen E Rasmussen P Schovelin S J Sørensen S T Lange L H D Schlichtkrull 0 J

6 1

9 2

Lærerinde ........................

8

25 50

34 76 68

34 76 68

Konferentsraadinde . . . . . . .

57 51

Exam. jur., Fuldmægtig...

112

50

150 150

27 24

36 32

36 32

Jørgensen M

Dahl C V Krøll A C

1

2

50

8

12

9

16

Dahl V H M

Made with