086539748

1. Ammitsbøll, Vilhelm, Ferdinand. f. 10/s51. o. a3/s61. — 0 . 23 s 65 (u. )4/'i 66.) f 2r'/g 73 som Medhjælper i Reitzels Boglade. 2. ANDRESEN, Gottlieb, August, f. ‘h 49. o. 23/s 63. — a. I2/7 69. [h.] Ansat i »St. Nord. Telegraf­ selskabs« Tjeneste i Paris, London, Huil, Calais og Kjobenhavn. 3. BACHEVOLD, Christian, Julius, Alexander, f. 2h 51. ' o. 23/ b 61. — a. 12h 69. [1.] Forst Lærer. Skole- lærerexamen 72. Lærer paa Blindeinst. 73—79. S. 78. cd. theol. Ordin.1 7/ j 2 79. Nu Sgnpr. for Thir- sted, Skjorringe og Vejleby (Lolland.) 4. BOESEN, Carl, Vilhelm, f. */ j 51. o. 23/s 65. — a. 12,769. [n. c.], f som stud. med. 22/s80. 5. B o l w i g , Jens, Geert. f.9/s51. o .17A64 — 0 .23/867. (u .1,J/967.). Gartner. Havebrugsed. 73 [1.] 74—75 i London. 75—76 i Kbhvn. Oct. 76 afrejst til ^ Australien, hvor han nu ejer et Gartneri i Lower Miteham ved Adelaide.

Made with FlippingBook - Online magazine maker