SundhedtilstandenKøbenhavn_1941-45

AARSBERETN ING

ANGAAENDE

SUNDHEDSTILSTANDEN I KØBENHAVN

FOR

1941

AF

S. AHREND LARSEN S T A D S L Æ G E

KØB ENHA VN F. E. BORDINGS BOGTRYKKERI A/S

Made with