SundhedtilstandenKøbenhavn_1941-45

Tab. 3. Udtog af Københavns Mortalitetstabel for 1945.

X b£

aP

§

<

J u li

D e c e m b e r I a lt

J u n i

A p r il

M a r ts

J a n u a r

F e b r u a r

O k to b e r

N o v e m b e r

S e p t e m b e r

1 . V it ia in n a t a e t m o r b i n e o n a t ............... 2 . M a r a s m u s s e n i l i s ................................................

4 3 3 8

3 5 5 0

4 6 3 6

4 0 4 0

3 8 3 5

3 5 3 7

4 9 1 8

4 2

31 2 4

5 0 2 5

2 9 27

4 3 4 2

4 8 1 3 9 1

19

1 1

»

» »

2

3 . F e b r is t y p h o i d .......................................................... 4 . F e b r is p a r a t y p h o id ............................................. 5. M e n in g it . c e r e b r o -s p . e p i d .......................... 6 . S c a r l a t i n a ...................................................................... 7. T u s s is c o n v u l s i v a ................................................ 8 . D i p h t h e r i a .......................... ................................... 9 . D y s e n t e r i a ................................................................... 1 0 . I n f lu e n z a ................................................................... 1 1 . M o r b i l l i ............................................................................ 1 2 . P o l io m y e li t is a n t . a c .......................................... 1 3 . E n c e p h a lit is e p i d e m i c a ................................. 14. T u b e r c u lo s is p u l m o n u m ............................. 1 5 . T u b e r c u lo s is in a liis c o r p . p a r t ib u s 1 0 . S v p l i i l i s ...................................................................... 1 7 . A lii m o r b i i n f e c t i o n i s ...................................

»

»

Ti

» »

Ti

Ti

Ti

T)

y>

1 1

1

s

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

2 1

1 2 2

4

5

5

»

3

Ti

2 6

y>

2 1

1

2

2

10 11

3

»

T>

» »

Ti

Ti

2 1

i

1

»

1 1

»

Ti

3

6 2

1

7

1 3

1 5

9

9

4

7

4

7 7

Ti

2 )

1

»

1

$

1

»

»

» »

Ti

»

»

3

2 1 1

1

11

»

3

Ti

Ti

3

1 1

2 1

» »

1 1

Ti

Ti

7 3

Ti

Ti

D

1

»

» »

»

1 1

» »

»

»

Ti

Ti

1 1

1 1 1 2

2

1 10

Ti

D

22

21

21

2 8

3 2

3 5

3 9

3 6

3 2

1 9

3 2

2 3

3 4 0

OO

1

8

2

4 4

4 5

4

5

3 3 7

5 5

4 4

5 4

Ti

8 10

6

8 6

66 6 7

3 3

7

3 4

0

10

1

5

9

3

7

7

112

1 8 . C a n c e r e t S a r c o m a ......................................... 1 9 . A lii t u m o r e s ............................................................

■90 1 0 7

9 5

1 0 8 1 0 6 1 1 5 1 2 7 1 0 6 1 3 2 1 0 6 1 1 7 13 21

11 6 6

3

9

1 6

1 3

7

7

7

4

9 8

9

2 0 . M o r b i s a n g v ., e n d o c r in .,E h e u m a t is m . 2 1 . M o r b i s y s t e m , n e r v . e t o r g . s e n s . . .

3 1 4 6

31 4 9

2 8

3 0 5 4

3 0 4 4

2 6 5 0

1 9 4 2

1 9 2 3 88

3 0 7 5 4 7

1 8 41 9 7 2 6

2 5 4 6

2 4 4 5

2 6 5 9

4 8

2 2 . M o r b u s c o r d is . . .

1 6 4 1 3 1 1 3 9 1 2 8 1 3 4 1 0 8 1 0 3

1 2 7 1 4 6 1 6 4 1 5 2 9

66

2 3 . A lii m o r b i o r g a n , c ir c u la t .......................... 2 4 . B r o n c h o p n e u m o n ia ......................................... 2 5 . P n e u m o n ia c r o u p o s a ............. 2 6 . A lii m o r b i o r g a n , r e a p ir a t .. . 2 7 . M o r b i o r g a n , d i g e s t i o n i s ............................. 2 8 . M o r b i o r g a n , u r o p o e t . e t g e n i t a l . . . . 2 9 . S e p t ic h a e m ia p u e r p e r a l i s ............. 3 0 . A lii m o r b i g r a v id a r . e t p u e r p ............... 3 1 . M o r b i o s s iu m , a r tic u l. e t e x t . p a r t.

6 4

8 1 3 7

5 7

5 7 21

4 3

31

3 5 1 7

4 4

3 8 2 8

5 9 4 2 4 2

5 2 2 8

10 10

22

18

9 5

2 3

1 9

6

2

2 1 1

2 2

5

3

3 3

3

3 5

12 12

11 6 0 3 0

11

10

1 8 4 4 2 9

1 4 5 9 3 0

1 3 5 1 3 2

7

1 4 3 7 1 3 3 5 6

1 3 6 1 3 3

1 9 6 3 2 9

5 0 2 7

4 7 2 9

5 9 2 6

7 5 2 6

71

7 3 3 0

3 5

1

21 2 6

1 1 1

3

3 4

3 3 5

4

Ti

T>

4 3

T)

>

1 2

1 1

2 2

3

3 5

3

6

6

2

2

4

4

4 7

3

5

3

1

3 2 . A lc o h o lis in u s c h r .. .

» »

■>

»

1

1 1

Ti

1)

Ti

»

4

Ti

»

»

3 3 . A li a e i n t o x ic a t io n e s c h r ...............

»

*

»

Ti

Ti

7>

•/>

Ti

Ti

»

3 4 . C a s u s m o r t ife r i ( in c l. h o m ic id .)

6 2 3 1

8 3 1 6 0 1 3 6 15 9

2 7 2 5 1 4

3 0

7 8 4 3 0 9 1 4 8

2 9 20 10

3 4 2 9

1 4 3 2

2 4 2 4

2 6 2 3

22 20

3 5 . S u i c i d i u m .........................

1 5

3 2 21

3 6

3 6 . C a u s a m o r t is n o n in d ic a t .

17

9

1 4

1 5

7

7

9

9

1 6

866

S u m m a .............

8 4 0 7 3 2 8 9 3 8 3 5

6 2 7 6 4 6 6 0 4 5 7 6 7 1 3 6 7 6 7 6 6 8 7 7 4

Made with