Kraks Vejviser 1934 del 1

llus-Kegister lor København

Vedbæk

II — 7 3 3

.Jensen N, Gaarde.ier £ Trd.6 Jensen PI Gross. Jensen Viggo Gross. .Tensen BL Hdlsrejsende S Trd.61 Jensen J Chr. Kørselsentreprenør Jensen Anders Murerm. £ Trd.64 Jensen Peter, Murerm. .Tensen Axel Tømrerm. £ Trd.66 Johnsen Vald. Købmand £ Trd.3 Kalko Torkel Fuldm. g Trd.130 Kruse J Manufakturhdl. g Trd.126 Købke Kaj Sognefoged f Trd .45 Larsen Andr. Flytteforr, g Trd. 74 Larsen Jørgen Forpagter f Trd.40 Larsen AP Stenforr. £ Trd.67 Levesen A Blikkenslagenn. S Trd.114 Madsen R Gaardejer £ Trd.110 Oppevmann Tli. fh. Museumsdirek­ tør £ Trd.125 Pedersen .1 Chr. Forrctningsi. Pedersen NP Gross. £ Trd.53 Petersen N Bankbestyrer £ Trd.23 Petersen Alex. Blikkenslagerm. £ Trd.90 Petersen Vald. O elektr. Install. £ Trd.41

Storm Knud Gross. § Ydb.261 r A frkomagerm. £ Vdb.339 S\vitzi-r KU, Frue j,: \ db.313 Sørensen NP Restauratør £ Vdb.163 Søsted A Overlærer £ Vdb.305 Tafdruijj \ K Gros.-, £ Ydb.262 Thomsen NM Hdlsgartner S Vdb.132 Thomsen C Postmester Toxværd O Fragt- & Flytteforr. S Vdb.60 Udam Axel Blomsterhdl. £ Vdb.78 Vodba k Bank. £ Vdb.206 Vedbæk Hotel, £ Vdb.144 Vedbæk Kro Vedbækhus Cigarhdl. S Vdb.232 Winther Emma. Enkefrue £ Vdb.161 Zimmermann A Mannfakturh. Øhlenschlæger A Gross. £ Vdb.177 J e r n b a n e s t a t i o n , £ Vdb.l4ø Christensen Georg Garderobeforr £ Vdb.268 Tang E Stationsforst. £ Vdb.208 It e n r i k s h o 1m Kolis Chr. Forpagter | Vdb.56

Melchior C Enkefrue I Vdb.3 Melchior HU Frøken Trørød £ Trd. = Telefon Trørød (Omegnen) £ N = Telefon Nærum (Omegnen) Andersen H Anhægsgartner Andersen Georg Malerm. £ Trd.43 Barnholdt M, Gaardejer S Trd.46 Bentsen Fanny Vaskeri £ Trd.70 Bcrlram K Afdelingschef £ Trd.88 Book E fh. Proprietær g Trd.133 Braun Børge S Fabrikant g Trd.30 Christensen J Tømrerm. g Trd.18 Hansen H Anlægsgartner g Trd.54 Hansen SA Barber £ Trd .122 Hansen M Frue £ Trd.65 Hansen Theophilus Gross. g Trd.'W Hansen HE Ingeniør g Trd.80 Hansen L Manufakturhdl. g Trd.91 Hansen O Tømrerm. S Trd.72 Harreschou CC Købmand £ Trd.7? Heerdegen M Enkefrue g Trd.11 Henriksen C, Vognmand i Trd.83 Holtegaards Fabrikker £ Trd.19

Petersen Carl Konditor £ Trd.5 Petersen B, Mejeriejer £ Trd.24 Petersen ITE Smedem. | Trd.89 Petersen Chr. Tømrerm. £Trd.72 Post AU, Snedkenn. £ Trd.31 Post Sofiis Snedkerm. Poulsen J,Bestyrer Prinsesse Mavgrethe’s Feriehjom, Trørpdhus £ Trd .71 Rasmussen GAr Frue Centralbesty. rerinde Rasmussen J Kommunelærer £ Trd. 116 Rasmussen Harald Falck Kunsthdl. Riis M Husejer £ Trd.140 Sandbeck AG Ejendomsmægler Schrader P Malerm. £ Trd.33 Seegelke C Ingeniør Simonsen SE Viktualiehdl. £ Trd.7fr Skovly Opdragelseshjem £ N.47 Trorød Alderdomshjem, £ Trd.81 Trørød & Omegns Brugsforen. & Købmandsforr. £ Trd.26 Tscherning I, Professorinde £ Trd .131 Vallø Vilh. Bryggeriejer £ Trd.19 IVinkcl J Hdlsgartner £ Trd.119

Husum Tk. Hdlsgartner Jensen Elna Enkefrue

Der findes sidst i 2. Bind et Afsnit

U D L A N D E T hvor der foruden Oplysninger om D anm arks Gesand tskaber og K on su la ­ ter, danske Foreninger, større V irksomheder i Ud landet, d er ejes og ledes af Danske, tillige findes

O p l y s n i n g e r f r a e n R æ k k e n o r s k e , s v e n s k e , f i n s k e o . a . u d e n l a n d s k e

F i r m a e r m e d H a n d e l s i n t e r e s s e r p a a D a n m a r k o g I s l a n d .

Indhæftet i 2. Bind — efter Afsnit UDLANDET — findes K R A K 8

E K S P O R T - V E J V I S E R KRAK’S EXPORT DIRECTORY OF DENMARK — A lle danske Eksport- V irksomheder indordnede i et Firma-Register og et Branche-Register m ed tilsluttende Annonce-Afdeling.

Made with