Kjobenhavnerliv

j L jø l jen f japne r f tD

i it lb rc 05 itijecc 8 ib .

(@t Supplement tit „$rct bet gamle $ongen§ $jøbertf)abtt" og „$ra bore §æbre§ Stb“.)

9lf

3 . jBatJtbfcn. *

3Jitb QUufirationec af ifcitttb (Scnn&org.

^jøbenljaDn. (Sglbtnbalfke $Jøøl)itnMs forlag ($. $eflel k #øn).

X rg e t fioS 3 g.dvgenfeit & © 0 . (9TC. 3t. fø an n o o er).

1889

Made with